(Last Updated On: 17. marts 2020)

Kommunens skoler og haller har mange brugere. Stevns Teaterforening er en af dem.

Vi har et forbilledligt samarbejde med pedeller og servicemedarbejdere på Store Heddinge Skole, hvor vi har kommunens store scene, der imødekommer professionelle krav. I Hårlevhallen møder vi også udstrakt velvilje, når vi har arrangementer der.

Jeg bliver noget nervøs over at læse i Dagbladet at ”alle (pedeller og servicemedarbejdere) samles organisatorisk under Stevns Ejendomme med indgangen til 2021. Og dermed er deres ansættelse ikke tilknyttet den enkelte skole.”

Teaterforeningens aktiviteter indebærer, at vi får besøg af teatre med meget forskellige specifikke tekniske behov, krav til garderober, rum, temperatur og opstillingstid. Om aftenen vil vi gerne give publikum en god oplevelse også i foyeren før selve forestillingen. Det ville vi ikke kunne uden pedellens hjælp og fleksibilitet.

Det kræver indsigt i skolens virke, i de forskellige brugeres behov og diplomatisk sans at få de mange forskellige aktiviteter til at spille sammen med og ind i skolens dagligdag.

Denne forståelse for vores særlige funktionsmåde, vi bliver mødt med, vil blive besværliggjort, hvis vi i fremtiden skal samarbejde med forskellige personer fra gang til gang.

Medarbejdernes tilknytning til de enkelte institutioner indebærer et menneskeligt samspil med børnene, andre ansatte og altså også os eksterne brugere, som jeg ved har kolossal betydning for at få kompliceret logistik til at glide. Denne tilknytning er et vigtigt element i at gøre folkeskolen til en integreret del af lokalsamfundet.

Jeg håber virkelig, at de berørte medarbejderes viden og erfaringer får afgørende betydning for, hvordan deres arbejde organiseres i fremtiden.

Med venlig hilsen
Lene Vestergård
Forkvinde Stevns Teaterforening

Skriv en kommentar