(Last Updated On: 18. januar 2017)

Stevns: Stevns pendlerformand, Gitte Geer, synes ikke, at hun fik en drømmestart på 2017.

Dyrere med tog og bus
Pendlerformanden og hundredvis af andre Stevnspendlere kan nemlig se frem til at betale mere for den kollektive trafik på Sjælland.

– Folk taler nu om at køre i bil til Køge, fordi vi her på Stevns i forvejen er udfordret på rejsetiden, fortæller Gitte Geer, som har sammenlignet prisstigningerne med rejser fra Ringsted og Holbæk, og hun konkluderer:

– Det er lidt mærkeligt at vi dels skal betale mere og så har længere tid undervejs. Det er urimeligt, at vi på Stevns skal betale relativt mere. Det er ikke sådan vores samfund skal være, mener Gitte Geer.

3.000 rejsende bliver berørt
Movias egne statistikker fra 2014 og 2015, viser at der dagligt er cirka 3.000 rejsende i og ud af Stevns. En fjerdedel af disse passagerer rejser til hovedstadsområdet, og de får en merudgift på den kollektive trafik på over 5.000 kr. om året.

– Personligt tror jeg at mange må gøre ligesom jeg, at spare på andre udgifter, siger Gitte Geer. Men som pendlerformand har jeg taget kontakt til forbrugerforeningen Tænk, som har vil samle op på de forskellige erfaringer som pendlerforeningerne får med den nye pendlerordning. Så må vi se hvad der kommer ud af det.

Movia forskelsbehandler
Pendlerforeningens formand mener, at kommunen nok har gjort hvad den kunne, med henvendelser til hele to trafikministre. Men også at det ikke har givet noget positivt resultat.

Derfor appellere hun til at politikerne fortsætter indsatsen for et bedre zone-system, og for at stoppe det, hun kalder forskelsbehandlingen af Stevns’ pendlere.

Politikerne har ansvaret
Geer er til daglig institutionsleder og siger:

– Når jeg serverer frokost for børnene i min institution, så giver jeg ikke den ene lidt mindre end den anden mere, og så siger at tilsammen har I fået lige meget.

Prishop på 50 procent
Pendlerformanden kunne også godt tænke sig at vide hvad politikere har tænkt da de vedtog prisstigninger på op til 50 procent.

– Hvilket formål er der med at forringe service og øge prisen? Eller har de blot lade en eller anden skriverkarl i Movia lave arbejdet? Men det fratager dem jo ikke ansvaret, mener Gitte Geer.
sky

Pendlerformand Gitte Geer. (Pressefoto)

 

Skriv en kommentar