(Last Updated On: 12. juli 2021)

Stevns: Efter opløsningen af Østsjællands Beredskab ved udgangen af 2019, er de økonomiske mellemværender i de otte samarbejdskommuner nu gjort op.

Det afsluttende regnskab viser, at Stevns skal modtage 268.000 kroner efter opgørelsen af boet.

Det blev uden bemærkninger godkendt af Kommunalbestyrelsen på seneste møde.

Beløbet lægges i kommunekassen.

På samme møde blev også udlodningen af udbyttet fra gasdistributionsselskabet HMN Naturgas I/S behandlet, som Stevns Kommune var medejer af. Selskabet er under afvikling, og baseret på kommunens ejerandel står Stevns kommune til en udlodning på 1.411.122 kroner.

Kommunalbestyrelsen har valgt at modtage et nettoprovenu på 1.129.000 kroner, svarende til 80 procent af udlodningen efter betaling af statsafgift på 20 procent. Beløbet indtægtsføres over en 10-årig periode fra 2022 til 2031.

Alternativet var at få udbetalt 564.000 kroner i 2022, svarende til 40 procent af udlodningen efter at have betalt en statsafgift på 60 procent.
rmh

Skriv en kommentar