(Last Updated On: 15. juli 2015)

Vallø Seniorforening tager stilling til udliciteringen af Hjemmeplejen i Stevns kommune. Rådet til den enkelte borger er at vælge den kommunale pleje

Elisabeth Vadsten

Elisabeth Vadsten drøfter kommunens brev med et medlem. (Foto: Leif Nielsen)

STEVNS: De af kommunens borgere, som har brug for hjemmepleje, kan nu vælge, om de ønsker at gøre brug af det kommunale tilbud eller den private leverandør ”De Glade Vikarer”. I den forbindelse har Vallø Seniorforening fået henvendelser fra nogle af sine medlemmer, som modtager hjemmepleje i Stevns kommune. De er forvirrede over et brev, de har fået fra Sundhedsafdelingen og i tvivl om, hvad de skal gøre ved tilbuddet om, at det private firma ”De Glade Vikarer” nu kan overtage den kommunale hjemmepleje hos dem.

”Vi har forklaret vores medlemmer, at de frit kan vælge at beholde den kommunale hjemmepleje, men samtidigt har vi da også fundet det relevant at gøre opmærksom på, at det jo ikke er alle kommuner, der har haft succes med at bevæge sig ud i en udlicitering af hjemmeplejen”, siger Elisabeth Vadsten, der er formand for Vallø Seniorforening.

”Vores medlemmer hører jo også om det ene private hjemmeplejefirma efter det andet, der må dreje nøglen om, og derved overlade de svageste af borgerne i en noget usikker situation. Men vi fortæller, at De Glade Vikarer virker som et solidt firma, der nu blot har fået mulighed for at finde kunder i Stevns kommune”, fortsætter Elisabeth Vadsten.

I Vallø Seniorforening hører man også om de hjemmehjælpsmodtagere, der tidligere har kunnet vælge mellem flere privat leverandører, fortrinsvis til rengøring, og som nu må vinke farvel til den ordning, som de ellers har været glade for. Nu er der kun en alternativ leverandør, og det, har flere udtrykt, er en forringelse.

”Vi føler det ikke som vores opgave at kritisere Stevns kommune for at samarbejde med et privat firma om en stor udlicitering og lede efter mulige besparelser på hjemmeplejeområdet, men vi kan godt være bekymrede for, at satsningen kan komme til ramme de svage modtagere, og vi er mest tilbøjelige til at råde den enkelte borger til at vælge den sikre kommunale pleje”, slutter Elisabeth Vadsten.

Foreningen kunne i øvrigt godt ønske sig, at den kommunale hjemmepleje i sin planlægning i højere grad forsøgte at undgå, at der er så mange forskellige ansatte, som møder op i de ældres hjem. I stedet burde færre personer være tildelt den enkelte, således at der var mere fortrolighed med hjemmehjælpsmodtagerens behov, frem for at skulle spørge sig for hver gang, de møder op i et hjem. Det ville også gøre opgaven om at observere ændringer i den enkelte modtagers helbredsmæssige og sociale situation fra gang til gang lettere at løse.

Skriv en kommentar