(Last Updated On: 20. december 2021)

I sidste uge mødtes den siddende kommunalbestyrelse for allersidste gang i rådsalen

Stevns: Torsdag aften den 16. december, en time tidligere end vanligt, nemlig kl. 17, mødtes den siddende kommunalbestyrelse til deres sidste kommunalbestyrelsesmøde i indeværende valgperiode.

Godt 40 minutter tog det, alt i alt, at godkende dagsordenen og behandle de syv punkter, som var på den åbne del af mødet.

OK til Beskæftigelsesplan

Først blev beskæftigelsesplanen for 2022 godkendt. Udvalgsformanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann (K) introducerede planen, som tager sit udgangspunkt i de fem opstillede ministermål på beskæftigelses- og integrationsområdet.

Ministermålene handler om: 1. opkvalificering af flest muligt ledige, 2. en værdig sagsbehandling af alle ledige, 3. flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, 4. flere personer med handicap skal i beskæftigelse og endelig 5. virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, en opgave som det tværkommunale samarbejde Rekruttering Køge Bugt fortsat skal være med til at løfte. Derudover indeholder beskæftigelsesplanen 2022 bl.a. et velfærdsprogram samt mål for unges søgning til erhvervsuddannelser.

– Et fokusområde er at få flere unge til at tage en uddannelse, så de bliver klar til et arbejdsmarked, der mere og mere efterspørger faglært arbejdskraft. Vi sætter bl.a. ind for at hjælpe de unge, som har svært ved at finde fodfæste i uddannelsesmiljøet. Kompetent vejledning og støtte fra en dygtig vejleder, sagsbehandler eller ungeguide kan være afgørende for at turde tro på sig selv og turde drømme om et godt liv, sagde Mikkel Lundemann.

Det følgende punkt 752, samt punkterne 754 og 755, som omhandlede Spildevandsplan, Kommuneplantillæg og Lokalplan 204: Nyt boligområde i Valløby, gav anledning til debat, men slutresultatet var, at et flertal i kommunalbestyrelsen: K, R, S, V og Nyt Stevns sendte lokalplan 204 og kommuneplantillæg nr. 1 i otte ugers høring.

Ind imellem blev punkt 753. Tids- og procesplan for den kommende planperiode godkendt. Også de to sidste punkter: 756. Opkrævning af gebyrer 2022 og 757. Stevns Spildevand A/S takster 2022, blev godkendt.

Status over de seneste fire år

Der var ingen spørgsmål fra borgerne, og borgmester Anette Mortensen (V) kunne kl. 17.40 ringe med klokken en sidste gang og sige tak for denne periode.

– Nu er vi ved at være ved vejs ende. Det har været fire år, som er gået rigtig hurtigt, men vi har også nået rigtig meget, sagde borgmesteren, hvorefter hun remsede et lille udpluk af de mange sager og opgaver, som kommunalbestyrelsens medlemmer har beskæftiget sig med i denne periode:

I 2018 indløb en donation på 80 mio. kroner, og netop nu er opførelsen af et Verdensarvsbesøgscenter i Boesdal godt igang. Juleaftensdag bliver der for øvrigt lagt tag på bygningen, som forventes indviet i sommeren 2022.

Der er i indeværende periode også kommet nyt beredskab med en samarbejdsaftale mellem Stevns, Solrød og Køge kommuner.

Også en ny affaldsordning er blevet implementeret med mere kildesortering. Den er blevet taget godt imod og allerede til næste år vil ordningen blive udvidet med yderligere sortering af affaldet.
Statsvejen har også været et omdiskuteret emne; én VVM-undersøgelse er gennemført, og midler er sat af til endnu en VVM-undersøgelse. Desuden er der afsat penge til en vejforbindelse til Stevns i regeringens Infrastrukturplan 2035.

Borgmesteren nævnte også, at Klintebussen er blevet gjort permanent, at der er opført en ny Stevnshal, at Strøby Egede har fået et nyt aktivitetscenter, at en del af kommunens bygninger og grunde er blevet solgt, og at kommunen nu har passeret et indbyggertal på 23.000. Og nye borgere bliver taget godt imod med mulighed for deltagelse på en bustur rundt i kommunen, som er blevet vild med vilje og har fået en pilotnaturpark i Ådalen. Også den digitale udvikling er kommet godt i gang, hvilket i høj grad kan tilskrives situationen med corona, som har præget næsten halvdelen af indeværende valgperiode, hvor 768 sager er blevet behandlet i kommunalbestyrelsen.

– Tak for samarbejdet, og et særligt tak til jer otte, der ikke fortsætter i næste periode. Det har været et stort privilegie at arbejde sammen med jer, sluttede Anette Mortensen.

Der blev givet blomster til de medlemmer, som ikke fortsætter i næste periode. Det drejer sig om: Janne Halvor Jensen (DF), Varly Jensen (DF), Ellen Knudsen (K), Steen Nielsen (S), Helen Sørensen (S) og Jan Jespersen (SF), der alle deltog på det allersidste møde. Thomas Overgaard (S) havde meldt afbud og Jacob Panton (V) mødte ikke op.
rmh

Skriv en kommentar