(Last Updated On: 12. oktober 2021)

Over halvdelen af vandværkerne i Stevns Kommune har målt spor af pesticider i vandet. Ét af disse: Strøby Ladeplads Vandværk, har mere end det tilladte.

Et glas koldt vand hentet op fra undergrunden og videre ud i vandhanen – i fremtiden kan et sandsynligt scenarie være at vandet må renses kemisk, før det sendes ud i vandhanen. (Modelfoto)

Stevns: De senere år har næsten alle kommuner i Danmark fundet rester af gift i vandværkernes drikkevandsboringer. Og Stevns Kommune er ingen undtagelse.

Ifølge en ny opgørelse udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening (DN) er der siden 2016 fundet rester af gift i 55 procent af boringerne i Stevns Kommune. I perioden 2016 til september 2021 har vandværkerne undersøgt 40 aktive drikkevandsboringer i kommunen. Her er der fundet sprøjtegiftrester i 22 af boringerne svarende til 55 procent – heraf tre over grænseværdien.

Opgørelsen har DN foretaget på baggrund af et helt nyt udtræk fra GEUS-databasen Jupiter, hvor vandværkernes laboratorier løbende indberetter deres målinger af det grundvand, der anvendes til drikkevand.

Et tilsvarende billede tegnes af forvaltningen i Stevns Kommune, hvis seneste opgørelse fra september 2021 over de 18 lokale vandværker, der i dag leverer drikkevand til borgerne i Stevns kommune, viser, at der er ét vandværk, hvor drikkevandskvalitetskravet for pesticider ikke kan overholdes. Det drejer sig om Strøby Ladeplads Vandværk, som i starten af 2020 fik en midlertidig dispensation på to år. Ifølge forvaltningen er vandværket i Strøby Ladeplads ved at afsøge mulighederne for forskellige tiltag, og Stevns Kommune er i tæt dialog med vandværket.

Af oversigten fremgår desuden, at otte andre vandværker har fundet rester af pesticid, som dog holder sig under de tilladte grænseværdier. Vandværkerne har ofte flere boringer, og hvis der er fundet pesticider i nogle af boringerne, kan problemet ofte løses ved at blande vandet med vand fra andre boringer.I Stevns Kommune leveres således generelt rent drikkevand, som overholder drikkevandskvalitetskravene.

Kedelig rekord

Opgørelsen fra DN viser endvidere, at der aldrig før er fundet så mange giftrester i de danske vandværkers drikkevandsboringer som i år.

Fra 1. januar til 6. september 2021 er der indberettet 1.355 analyser fra aktive drikkevandsboringer rundt om i landet. De indberettede målinger fra årets første otte måneder bekræfter herved, at 2021 vil slå rekord i flest aktive drikkevandsboringer med pesticidfund.

I alt er der konstateret pesticidfund i 63 procent af målingerne fra i år, og i 14 pct. af prøverne er grænseværdien overskredet.

Når vandværkerne finder giftrester i drikkevandsboringerne, bliver der målt, hvor meget gift der er i vandet. Hvis mængden af gift overstiger grænseværdien, er vandet uegnet som drikkevand og ender derfor ikke i vores vandhaner, medmindre vandværkerne er tvunget til at fortynde det forurenede drikkevand.

– De her tal er alarmerende læsning. De understreger endnu en gang behovet for politisk handling. Heldigvis ligger en af løsningerne lige for. Vi skal beskytte de områder, hvorunder vores grundvand dannes, så vi ikke anvender pesticider her. De jorde kan så enten omlægges til økologisk jordbrug eller til natur. Vi er nødt til at bremse tilgangen af stoffer til jorden, som på sigt kan havne i vores drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding, der præsident i DN.

Mandag i sidste uge blev en landbrugsaftale forhandlet på plads af et bredt politisk flertal på Christiansborg. I aftalen er der bl.a. ambition om at udtage 100.000 hektar landbrugsjord, som kan gives tilbage til naturen. Det er dog endnu ikke besluttet, hvilke områder det bliver, herunder om det er områder, der vil have indflydelse på vores grundvand.
rmh

Fakta

Oversigt over fund af pesticider i drikkevandsboringer i Stevns Kommune, september 2021:

Grænseværdien for pesticider på afgang vandværk er 0,1 µg/l. Ved flere pesticider er grænseværdien som sum af alle pesticider 0,5 µg/l. Der er ikke grænseværdi for pesticider målt i boringerne.

Ingen pesticider fundet:

 • Arnøje: Ingen fund af pesticider. Overholder drikkevandskvalitetskravet
 • Bakkehældet: Ingen fund af pesticider. Overholder drikkevandskvalitetskravet
 • Bækager: Ingen fund af pesticider. Overholder drikkevandskvalitetskravet
 • Frøslev: Ingen fund af pesticider. Overholder drikkevandskvalitetskravet
 • Havnelev: Ingen fund af pesticider. Overholder drikkevandskvalitetskravet
 • Lyderslev: Ingen fund af pesticider. Overholder drikkevandskvalitetskravet
 • Skørpinge: Ingen fund af pesticider. Overholder drikkevandskvalitetskravet
 • Vallø Stift: Ikke krav om boringskontrol, men ingen fund af pesticider. Overholder drikkevandskvalitetskravet

Fund af pesticider, men overholder drikkevandskvaliteten:

 • Hellested: Fund af pesticid i boring men ikke fund af pesticid i drikkevand. Overholder drikkevandskvalitetskravet.
 • Haarlev: Fund af pesticid i boring og fund af BAM 0,012 i drikkevand. Overholder drikkevandskvalitetskravet.
 • Klippinge: Fund af pesticid i boring og fund af DMS 0,018 + BAM 0,031 i drikkevand. Overholder drikkevandskvalitetskravet.
 • Magleby: Fund af pesticid i boring og fund af Dichlorprop 0,01 + BAM 0,051 i drikkevand. Overholder drikkevandskvalitetskravet.
 • Rødvig: Fund af pesticid i boring og fund af BAM 0,03 i drikkevand. Overholder drikkevandskvalitetskravet.
 • Store Heddinge: Fund af pesticid i boring men ikke fund af pesticid i drikkevand. Overholder drikkevandskvalitetskravet.
 • Strøby: Fund af pesticid i boring og fund af Desphenyl chloridazon 0,024 + BAM 0,096 i drikkevand. Overholder drikkevandskvalitetskravet.
 • Strøby Egede: Fund af pesticid i boring og fund af DMS 0,021 + BAM 0,042 i drikkevand. Overholder drikkevandskvalitetskravet.
 • Tommestrup: Fund af pesticid i boring og fund af Desphenyl chloridazon 0,038 i drikkevand. Overholder drikkevandskvalitetskravet.

Fund af pesticider, overholder ikke drikkevandskvaliteten:

 • Strøby Ladeplads Vandværk: Fund af pesticid i boring og fund af Desphenyl chloridazon 0,027 + DMS 0,13 + BAM 0,1 i drikkevand. Overholder ikke drikkevandskvalitetskravet. Der er givet dispensation til at overskride kvalitetskravet. Vandværket skal finde en løsning.

Kilde: Notat fra Stevns Kommune

Ordforklaringer:

 • BAM: Betegnes også 2,6-dichlorbenzamid, og er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidlerne Prefix og Caseron, som indeholder det aktivestof dichlobenil (forbudt siden 1996).
 • DMS: Er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Stoffet stammer fra svampebekæmpende midler, der bl. a. har været anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien.
 • Dichlorprop: Er et pesticid, indgår som aktivt stof i følgende ukrudtsmidler: Actril, Astix, Herbamix, Herbatox, DLG-prop-mix, Propimix m.fl., som er såkaldte hormonmidler. Stoffet bruges til korn, og er det mest solgte pesticid i perioden 1956-1993. Stoffet er i dag udfaset, erstattet af eks. Round-up og minimidler i landbruget.
 • Chloridazon: Er et bekæmpelsesmiddel, som mest har været anvendt på roemarker tilbage fra midt 60’erne til 1996, hvor det blev forbudt.

Kilder: Vandguiden.dk og mitdrikkevand.dk

Skriv en kommentar