(Last Updated On: 23. oktober 2017)

Af: Bodil Sø (V), Regionsrådsmedlem og medlem af Fordelingsudvalget

Undervisningsminister Merete Riisager er kommet med et forslag, der skal hjælpe de elever, som kommer i klemme på grund af afstandskriteriet. Med den nye bekendtgørelse får de regionale fordelingsudvalg mulighed for i særlige tilfælde, som er begrundet i lokale forhold, at udøve et skøn for at tilgodese et mindre antal ansøgere, som hverken bor tæt på eller tilstrækkeligt langt væk fra institutionen, til at kunne blive optaget efter de gældende regler.

Jeg er dog stærkt bekymret for, at det bliver et ’slagsmål’ i Fordelingsudvalgene – og reelt set mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner. Vi er to politikere i hvert Fordelingsudvalg, og derfor i mindretal ved en evt. afstemning. Hvis flertallet af rektorer ønsker at udnytte den samlede kapacitet, inden der åbnes op for større/ændret kapacitet, i fx Køge frem for i Solrød, så vil undervisningsminister Merete Riisagers forslag ikke rykke en tøddel for de unge fra Stevns og Faxe Kommuner.

Det er vigtigt, at vi får unge i gang med uddannelse og job uanset hvor man bor. Derfor må et afstandskriterie ikke være en hindring for at unge får den uddannelse de gerne vil i gang med. Jeg har uddybet mine betragtninger på bodilsoe.venstre.dk.

Jeg vil derfor opfordre kommunerne og UUV, særlig på Stevns og i Faxe, til sammen at estimere antallet af unge, der ønsker at søge ind på Køge Gymnasium, så vi kender dette tal, inden vi skal fastsætte næste års kapacitet. På den måde kan vi forsøge at være på forkant med behovet og argumentere for et ændret behov. Kapaciteten bliver nemlig fastsat inden vi kender de reelle søgetal.

 

Skriv en kommentar