(Last Updated On: 21. september 2021)

Stevns kommunes planudvalg indbød de berørte lodsejere omkring det nyanlagte biodiversitetsområde mellem Kystvejen 270-276, grænsende op til Svalemosevej, til formøde mandag den 6. ds.

Mødet drejede sig om, at kommunen vil nedlægge det nyanlagte biodiversitetsområde, og udstykke arealet til 9 grunde, beregnet til sommerhuse og feriefritidsformål.

Området summer af dyreliv, lige fra flagermus, masser af svaler m.m. samt et utal af insekter. Det var rigtigt set af kommunen, i forsommeren, at udlægge området til biodiversitet, og helt i tråd med kommunens højt profilerede mål som grøn kommune. Det er på den baggrund svært at forstå, at samme udvalg fem måneder senere nu mener, at området bedre egner sig til at blive bebygget.

Det er det eneste grønne område, der er tilbage i hele sommerhusbebyggelsen, og det vil, hvis kommunens planer bliver gennemført, betyde, at det til tid og evighed, aldrig vil kunne lade sig gøre, for de hundredvis af sommerhusejere området omfatter, at have et lille friareal.

Planudvalgets formand Flemming Petersen udtaler i Stevnsbladet den 1. ds, at man fra politisk side ønsker flere overnatningspladser i Stevns kommune. Hvilket også fremgår af projektet i Rødvig, der selvom de fik afslag på de store sommerhuse, alligevel gerne ser sommerhusudlejning i huse på 150 kvm. Samme størrelse sommerhuse man nu vil tillade at bygge på kystvejen 270-276 samt Svalemosevej.

Det virker ret uheldigt, at der er folk i kommunen, som vægter udefrakommende mennesker højere, end de beboere, de trods alt er valgt og ansat til at forvalte og servicere.

Kommunens borgere er netop flyttet til Stevns kommune for at nyde den, ro der er, og ønsker ikke områder, som kan minde om ”mini Lalandia”.

Af de 55 lodsejere, der var mødt op til mødet, var der ikke én, der ytrede sig positivt om planudvalgets forslag.

Lise Hjort og John Bramm
På vegne af et udvalg af de berørte borgere

(Privatfoto)

Skriv en kommentar