(Last Updated On: 4. maj 2021)

Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening håber at kunne afholde to By Night-arrangementer i år – forudsat at coronarestriktionerne tillader det. Billedet her er taget til en By Night i 2016. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Årets generalforsamling i den 143 år gamle Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening blev afholdt tirsdag aften i sidste uge og foregik i år virtuelt via Teams.

Det var muligvis den korteste generalforsamling hidtil i foreningens lange levetid. Efter en times tid – inklusiv lidt ventetid på de sidste deltagere – kunne de 14 deltagere sige farvel og logge af mødet igen.

Formanden, Bo Drews Henriksen havde forud for generalforsamlingen rundsendt sin beretning, og da ingen ønskede at få den læst op eller havde kommentarer, blev beretningen godkendt.

Ny hjemmeside

Det er Bo Drews Henriksens første periode på formandsposten, som han overtog efter Tim Warner i oktober sidste år, hvor foreningen med måneders forsinkelse fik afviklet generalforsamlingen for 2020. I det halve år, der er gået siden, har han haft tre fokusområder:

– Fra starten har jeg valgt at fokusere på vores medlemsregistre, den interne kommunikation samt synlighed udadtil, stod der bl.a. i formandens beretning, hvor man også kunne læse, at der er udviklet en helt ny hjemmeside: handelsstandsforeningen.dk. Her kan man bl.a. læse om foreningen og medlemsbutikkerne. På siden er også en aktivitetskalender og information om ’Stevns Gavekort’, som kan bruges til at handle med i flere af byens forretninger.

Foreningen tæller i dag 114 medlemmer, hvoraf 31 er butikker inklusive enkelte liberale erhverv med butikslokale, 33 borgere, 24 foreninger, 22 liberale erhverv uden butikslokale samt 4 spisesteder.

Aktiviteter og legeplads

Af beretningen fremgik desuden datoerne for årets to By Night arrangementer, som er datosat til 2. juli og 27. august.

– Vi anerkender, at 2. juli er om ikke så længe, og coronaen har stadig sit tag i Danmark. Om vi når det og landet er åbnet, så det er muligt, håber vi. Vi gør, hvad vi kan, stod der beretningen.

Desuden er der planer om at holde søndagsåbent hhv. den 11. juli og den 8. august, hvor foreningen vil bakke op med deres tilstedeværelse og hygge.

Formanden bemærkede i sin beretning, at legepladsen har givet liv i byen og glade børn.

– Jeg foreslår, at vi nedsætter en gruppe af brugere; eller rettere deres forældre, som skal holde øje med legepladsen og måske afhjælpe små problemer, inden disse bliver store og udgiftstunge, stod der i formandsberetningen, hvori formanden også lovede, at han efter generalforsamlingen vil kontakte nogle forældre til børn, der bruger legepladsen meget. Én forælder, Jesper Yde Knudsen, har allerede meldt sig.

Regnskab og kontingent

Regnskabet blev gennemgået, en opgave der ligeledes blev varetaget af formanden, da foreningens kasserer grundet sygdom ikke deltog på mødet. Derfor var der heller ikke anført uddybende noter i regnskabet, men Bo Drews Henriksen lovede, at spørgsmål, som han ikke kunne svare på til generalforsamlingen, ville blive besvaret skriftligt efterfølgende.

Der var dog ingen spørgsmål, og regnskabet blev godkendt. Det samme gjorde forslaget om uændret kontingent.

Tre nyvalg til bestyrelsen

Der var flere ændringer til foreningens bestyrelse.

To bestyrelsesmedlemmer ønskede at udtræde: Camilla Friis Strømsholt og Line Krogh Lay, mens tre andre havde meldt sig som nye kandidater: Horisontens forstander Paw Koch, butiksindehaver Lyd Ahlstrand og daglig leder af Fit og Sund Christina Apel Johansen.

Da foreningens vedtægter beskriver, at bestyrelsen kan bestå af 5-7 medlemmer, indstillede formanden til generalforsamlingen at gøre brug af vedtægternes mulighed for op til 7 i bestyrelsen, og de tre kandidater blev alle valgt ind.

Derudover tæller bestyrelsen: Bo Drews Henriksen, købmand Morten Pedersen og borger Birgit Heinsen.

Preben Kosiara og Line Lay Krogh blev begge valgt som suppleanter.

Der var ingen indkomne forslag og under punktet eventuelt var det kun formanden, der bad om ordet for at fortælle, at han i det kommende år vil bruge meget energi på at møde butikkerne samt etablere et aktivitetsudvalg, hvor planen er at håndplukke folk til at være med.
rmh

Skriv en kommentar