(Last Updated On: 16. december 2014)

I løbet af januar forlader medarbejderne deres gamle arbejdsplads på rådhuset i Hårlev. Herefter rykker håndværkerne indenfor og går i gang med et omfattende renoveringsarbejde. Kommunens nye sundhedscenter forventes at stå klar til indvielse den 1. juni 2015 HÅRLEV:

Tina-og-Thomas2
Sundhedskonsulent og projektleder fra sundheds- afdelingen, Thomas Rasmussen, viser sammen med sundhedschef, Tina Hedemann Jørgensen, planerne frem for det nye sundhedscenter i Hårlev. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Arbejdet med det nye sundhedscenter i Hårlev er i fuld sving. Snart skal medarbejderne på rådhuset i Hårlev pakke deres kontorer sammen og flytte til nye omgivelser. Nogle rykker ind på rådhuset i Store Heddinge, mens andre flytter til Birkehøj. På Birkehøj skal der i løbet af 2015 etableres et nyt børne- og familiehus, hvor blandt andet kommunens sundhedsplejersker vil få deres base.
I løbet af januar forventes håndværkerne at gå i gang med renoveringen af det gamle rådhus i Hårlev. Ved etableringen af det nye sundhedscenter skal der ikke bygges nyt, men en del ombygning bliver nødvendig, før sundhedscenteret bliver klar til åbning. Planerne for selve indretningen af det nye sundhedscenter ligger allerede klar. Sundhedschef Tina Hedemann Jørgensen har sammen med sundhedskonsulent og projektleder fra sundhedsafdelingen Thomas Rasmussen inviteret Stevnsbladet indenfor på Birkehøj for at vise plantegningerne frem. Lyst, venligt og højt til loftet Hovedindgangen til det nye Sundhedscenter bliver samme sted som i dag. Men det bliver en helt anden oplevelse at træde indenfor, lover Tina Hedemann Jørgensen. ”Vi vil bruge en del ressourcer på at gøre indgangspartiet – hvor der i dag er særdeles mørkt og lavloftet – til et lyst og venligt sted at træde indenfor. Man vil også blive mødt af en bemandet skranke ved hovedindgangen”, fortæller sundhedschefen, der netop ser en lys og venlig modtagelse med højt til loftet som den røde tråd, der skal binde det nye sundhedscenter sammen. Til gengæld skal der ikke gøres så meget ved de mødefaciliteter, som huset rummer i dag. Den gamle byrådssal får også lov at stå uændret efter ombygningen – måske på nær lidt frisk maling. 24/7 adgang for de frivillige Det nye frivillighedscenter skal indrettes i området nærmest hovedindgangen. Her vil der være adgang døgnet rundt. Frivillighedscenteret bliver indrettet med et stort kontorareal, hvor der – som navnet antyder – vil være kontorfaciliteter til de frivillige. Det er også her, at frivillighedskoordinator Lene Bruun Hansen vil opholde sig i det daglige. Der, hvor der i dag er modtagekøkken, skal der indrettes caféområde med en brugerdrevet café, som vil være åben for alle borgere. I forområdet vil der være møbleret med caféborde og –stole. De frivillige får desuden adgang til at bruge husets mødelokaler. Allerede nu kan de frivillige få indflydelse. Lige efter nytår, den 7. januar, holder Lene Bruun Hansen møde for alle interesserede frivillige, hvor der blandt andet skal dannes en projektgruppe for de frivillige. ”Vi inviterer også de frivillige til at blive en del af styregruppen for sundhedscenteret frem til åbningen af det nye center. Vi har allerede en brugerrepræsentant fra Vallø Strand med i styregruppen”, oplyser Tina Hedemann Jørgensen. Sundhedschefen flytter ikke selv ind i det nye sundhedscenter i Hårlev, men får i stedet base på den nye tilbygning til rådhuset i Store Heddinge, hvor alle centercheferne skal samles. Også afdelingslederne for staben samt voksenhandicapsagsbehandlerne flytter med sundhedschefen. Nyt tag og åben gårdhave I den bagvedliggende højre del af rådhuset skal der rettes op på en større vandskade. Her skal taget udskiftes, og samtidig bliver loftet hævet. Denne del er i dag indrettet med mange små kontorer, som ved ombygningen bliver sløjfet. I stedet skal der blandt andet indrettes genoptræningscenter – som også vil kunne bruges af de frivillige i huset. Endvidere skal der indrettes klinikfællesskab med et undersøgelses- og sygeplejerum samt fire rum forbeholdt private aktører. Man kan som privat leje sig ind i klinikfællesskabet til en husleje på markedsvilkår. I den allerbagerste del – hvor hjemmehjælpsgruppen, hjemmesygeplejerskerne, socialpsykiatrien, hjemmevejlederne, sundhedsfremmekonsulenterne og deres ledere samt it-ansatte og genoptræningsfolk flytter ind – bliver der åbnet op til en indvendig gårdhave for medarbejderne. I husets kælder skal der ske en større ombygning med indretning af omklædningsfaciliteter for 100 personer. Integration og Værested får egen indgang Den grå toetagers betonbygning til venstre får sin egen indgang – men der vil også være adgang via hovedindgangen. Denne del kommer i stueplan til at rumme lederstaben, tre afsnitsledere samt tre integrationsmedarbejdere. Det er også her, at Værestedet fra Nørregade flytter hen. På førstesalen får visitatorer, hjælpemiddel og bogholderi til huse. I budrunde Der er afsat 19,4 millioner kroner til renoveringen af det gamle rådhus – hvoraf de otte millioner er forbeholdt energifremmende foranstaltninger. Der har allerede være prækvalifikation på opgaven, som nu er udsendt i licitation med deadline for budrunde den 19. december. Efter gennemgang af de indkomne bud skal entreprenøren vælges, og først når håndværkerne er valgt, kan der opstilles en præcis tidsplan for renoveringsarbejdet. Målet for indvielse af det nye sundhedscenter er den 1. juni 2015, hvor det gamle genoptræningscenteret er planlagt til at lukke, og hvor den nye ejer overtager Vallø Strand. rmh

sunhedscenter

Skriv en kommentar