(Last Updated On: 30. januar 2020)

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt en ny Planstrategi for Stevns Kommune. Borgere kan fra den 3. februar og otte uger frem komme med idéer og kommentarer til strategien.

Der har i strategiarbejdet været fokus på at understøtte 13 af de 17 Verdensmål i Stevns Kommune. I Planstrategi 2020 fremgår det således i hvert hovedafsnit, hvilke verdensmål det pågældende afsnit understøtter. Her ses side 12 i udkastet til Planstrategi 2020, som sendes i otte ugers høring fra den 3. februar.

Stevns: Efter godkendelse af dagsordenen var første punkt til behandling på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde ’Planstrategi 2020’.

Som det fremgår af sagsbehandlingen, er kommunens planstrategi toneangivende for den brede og langsigtede udvikling i kommunen, og planen danner grundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen. I strategien kan kommunalbestyrelsen således præsentere visioner og ambitioner for kommunens udvikling, altså ’hvor vi vil hen, og hvad vi vil opnå’.

Temaer og Verdensmål

Der er følgende fem temaer i Stevns Kommunes ’Planstrategi 2020’:

  • Fællesskab og deltagelse
  • Et godt sted og bo
  • Natur- og kulturlandskaber
  • Udsyn og innovation
  • Bæredygtig fremtid

Stevns Kommune arbejder for at understøtte indfrielsen af FN’s Verdensmål, som sætter retning for mere økonomisk, social og bæredygtig udvikling af verden frem mod år 2030. Med ambitionerne i Planstrategien er der et særligt fokus på at understøtte 13 af de 17 Verdensmål i Stevns Kommune.

I Planstrategi 2020 fremgår det således i hvert hovedafsnit, hvilke verdensmål det pågældende afsnit understøtter.

Handling bag ambitionerne

– Med den nye Planstrategi står vi med fem stærke temaer, der indeholder vores ambitioner for de næste 8, 12 år frem og måske endda længere. Ambitionerne er mange, og det er jo ikke gjort med Planstrategien i sig selv. Nu venter der et stort arbejde med at få sat handling bag ambitionerne og få dem til at leve i vores hverdag, lokalsamfund og endda ud over Stevns Kommunes grænser, når vi f.eks. taler infrastruktur. Det har været skønt at opleve så stort et engagement omkring arbejdet med at få sat retning for alle vores ambitioner, og jeg ser frem til det fortsatte arbejde’, siger Stevns Kommunes borgmester, Anette Mortensen (V).

Punktet blev godkendt af de 18 tilstedeværende medlemmer; Mikkel Lundemann (K) havde meldt afbud til mødet.

Enhedslistens to medlemmer fik ført til protokol, at der i planen dels mangler noget om styrkelse af økologisk landbrug, mindre sprøjtning og gødning, desuden at der mangler noget om at fastholde Rødvig havn som erhvervshavn.

Også Socialdemokratiets Steen Nielsen havde en kommentar til strategien, omhandlende kommunens unge borgere:

– Jeg kommer til at tænke på Pink Floyds ’Another brick in the wall’. Nogle af formuleringerne i planen giver den opfattelse, at unge udelukkende bliver opfattet som en brik. At de skal uddanne sig og få et arbejde. Børn har også værdi i sig selv, det skal fremgå af Planstrategien, sagde Steen Nielsen.

Borgmesteren opfordrede Steen Nielsen og alle andre, der har bemærkninger til planen, om at sende dem ind som høringssvar.

Det kan ske i de kommende otte uger – fra den 3. februar til den 30. marts – hvor alle kan indsende bemærkninger og kommentarer til Planstrategien samt idéer til, hvordan ambitionerne kan omsættes i praksis.

Efter endt høringsperiode samles alle input. Dernæst sendes Planstrategien til politisk behandling endnu en gang. Herefter er Planstrategien et overordnet styringsredskab, der anvendes som baggrund for revision af kommuneplanen.

Planstrategi 2020 afløser Planstrategi 2015 og gælder fra kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2023.
rmh

Skriv en kommentar