(Last Updated On: 16. juni 2022)

Social- og sundhedsudvalget skar igennem diskussionen om navneskift fra center til hjem.

Stevns Kommune undgår en udgift på små 80.000 kr., med nej til at ændre plejecenter til plejehjem. Men måske kan nogle af de sparede penge bruges på vask af skiltet. (Foto: Henrik Fisker)

Stevns: Hen over foråret har et forslag fra løsgænger i kommunalbestyrelsen, Martin Henriksen, skabt debat om ældre på Stevns skulle bo på plejecentre eller på plejehjem.

Forskellen er alene navnet.

Social og Sundhedsudvalget vedtog den 6. april at sende muligt navneskift fra plejecentre til plejehjem i høring i Ældrerådet og i bruger- og pårørenderådene Forslagsstilleren sagde bl.a. under debatten i april:

– For mig er det vigtigt, at man omtaler de ældres hjem som et hjem og ikke som et center eller en institution, lød Martin Henriksens begrundelse, som under høringsfasen fik opbakning af Ældre Sagen.

På Social- og sundhedsudvalgets møde den 8. juni faldt afgørelsen: Plejecentre fastholdes.

Udvalgets medlemmer fra Socialdemokratiet, venstre og Enhedslisten stemte for en fastholdelse, kun Martin Henriksen ønskede forsat ændring til plejehjem.

Ældrerådet havde også forslaget i høring, men medlemmerne kunne ikke opnå enighed og fremsendte en salomonisk løsning: plejebolig.

Bruger- og pårørenderådene på de forskellige plejecentre gav heller ikke et entydigt svar, hvorfor et flertal i udvalget besluttede, at det på Stevns forsat skal hedde plejecenter.

Dermed sparer Stevns Kommune en engangsudgift på ca. 79.500 kr., som det ville koste at udskifte skilte med mere.
sky

Skriv en kommentar