(Last Updated On: 28. juni 2022)
Kært barn har mange navne. Men for flere kommuner, ældreråd, Ældre Sagen med Social-og Ældreminister Astrid Krag (S) i spidsen, hersker der ingen tvivl. Plejehjem er den rigtige måde at omtale de ældres boliger på. Desuden har Social- og Ældreministeriet afsat 19.6 mio. kr. til projektet ”Fra institution til hjem”.
Formålet med puljen er blandt andet, at beboerne får større mulighed for at udfolde deres daglige liv på plejehjemmet, udtaler socialminister Astrid Kragh. Netop at det hedder ’plejehjem’, er vigtigt for socialministeren, der nævner dette flere gange, da hun besøgte plejehjemmet Hotherhaven i Stevns Kommune 20. juni. Dette kunne der læses om på forsiden af Stevnsbladet 22. juni.
Ældreministeren ligger megen vægt på, at plejehjemmene har eller får bedre hjemlige forhold. Det drejer sig ikke kun om medicinering, men meget mere om at mindske ensomhed og kedsomhed. Udover empatien i tale, havde ældreministeren også en gave til plejehjemmet, nemlig hele 1.357.686 kr.. Pengene skal bruges i et projekt hvor Plejehjemmet Hotherhaven, kan stå som et ”fyrtårn”, for andre plejehjem, der så her kan hente inspiration, på plejehjemmets Hotherhavens erfaringer.
En stor pengegave Stevns Kommune bør være glade og stolte af. Der er bare det lille aber dabei, at Stevns Kommune ikke er enige med socialministeren i at Hotherhaven skal kaldes et plejehjem. Og dermed falder et ellers godt initiativ til 1.357.686 kr. lidt fra hinanden. For at spare ca. 20 tusinde kr. på skilte o.a. Et beløb formanden for Social- og Sundhedsudvalget mener kan bruges bedre til andet. Dog uden at fortælle til hvad.
En socialdemokratisk formand der blev væk fra besøget. I stedet var borgmesteren mødt op, der er på krammer med socialministeren. Han burde måske lige der have visket Astrid Kragh (S) i øret, at hendes ønske og kongstanke om at kalde Hotherhaven ”plejehjem” er et No Go. Da dette ikke kan komme på tale, idet udvalgsformand Tim Christensen (S) har erklæret den sag for uddebatteret i Stevns Kommune. Tak for kaffe og morgenhygge.
Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar