(Last Updated On: 13. april 2018)

Udvalgsformand for Social og Sundhed, Henning Urban Dam Nielsen (S). (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Udvalget for Social og Sundhed (SSU) har de seneste måneder arbejdet på at revidere planen for fremtidens plejecenterstruktur i Stevns Kommune. Ønsket har været at fastholde plejepladser i hver af de fire udviklingsbyer: Hårlev, Rødvig, Store Heddinge og Strøby Egede.

I den oprindelige plan var det planlagt, at Plushøj i Rødvig skulle lukke ned i 2024. Visitationen til plejecentret har siden årsskiftet været lukket.

– I udvalget er vi enige om, at det giver bedst mening at have fire plejecentre med almene plejepladser i kommunens fire udviklingsbyer, siger udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (A), og fortsætter:

– Samtidig har vi skelet til, at der i dag er betydeligt flere pladser i den nordlige del af kommunen end i syd.

Bedre geografisk fordeling

I den nye plejecenterplan, som udvalget nu sender i høring, skal det planlagte nye plejecenter i Store Heddinge bygges i to etaper – med de første 20 pladser klar allerede fra andet halvår af 2020. I 2025 skal yderligere 35 pladser stå klar.

Til gengæld bliver Hotherhaven i Hårlev ikke udvidet med flere pladser.

Den planlagte udvidelse af Egehaven i Strøby Egede med yderligere 10 pladser fra 2025 indgår fortsat i planen, og kommunens demenscenter i Brohøj i Klippinge skal fortsat afvikles.

Samlet set vil der i 2020 være 106 pladser i den nordlige del af kommunen og 45 i syd. I 2025 vil antallet i nord være øget til 116 pladser, mens syd vil have 80.

Det giver en bedre geografisk fordeling af pladser, da antallet af borgere med behov for plejepladser er nogenlunde ligeligt fordelt over hele kommunen.

Den samlede kapacitet vil i 2025 været 196 plejepladser, som ifølge prognoserne skulle være tilstrækkeligt til at imødekomme den demografiske udvikling. I 2018 har Stevns kommune i alt 158 plejepladser.

Tidligere manglende fokus

Den oprindelige plan blev udarbejdet af forvaltningen i 2016. Udvalgsformanden erkender, at flere dengang politikere nok sov lidt i timen undervejs, og at der ikke var tilstrækkeligt politisk fokus på planens indhold.

– Den nye plejecenterplan er for mig en politisk løsning. Det er, hvad flertallet af politikerne ønsker, siger Henning Urban Dam Nielsen.

– Denne gang har vi været meget fremme i skoene. Vi har haft god hjælp og et godt samarbejde med forvaltningen, og jeg håber, at alle nu vil arbejde positivt for planen, både politikere, ansatte og borgere, siger han.

– Det har været de tre måneders arbejde og ventetiden værd, slutter udvalgsformanden.

Den reviderede plejecenterplan skal nu sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter kommer planen tilbage til udvalget og skal derefter endeligt vedtages i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Den ændrede plan vil betyde en samlet meromkostning på 4,8 millioner kr. i perioden 2018 til 2024, svarende til 700.000 kr. årligt i de kommende syv år, som udvalgsformanden mener burde være muligt at finde i budgettet.
rmh

 

Skriv en kommentar