(Last Updated On: 29. november 2019)

Flere emner var til debat, da Selskabet Højeruplund afholdt generalforsamling på Traktørstedet Højeruplund

Jens Carl Jørgensen, formand for Selskabet Højeruplund. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Højeruplund: Formanden for Selskabet Højeruplund, Jens Carl Jørgensen, kunne ved generalforsamlingen berette om et år med flere aktiviteter og projekter.

Især glædede han sig over, at renoveringen af den gamle kirke nu er afsluttet – omend der kun få dage før generalforsamlingen kom et lille bump på vejen, idet et stykke puds fald ned fra loftet inde i kirken. Derfor er kirken af sikkerhedsmæssige grunde lukket for besøgende i øjeblikket. Den forventes at genåbne den 7. december med weekendåben resten af vintersæsonen.

800-året for Dannebrog blev, trods regn og torden fra oven, fejret behørigt med uddeling af faneplader og afsløring af en ny mindesten i lunden.

Parkeringsanlægget har kørt stabilt i det seneste år. Kassereren kunne ved sin gennemgang af årsregnskabet fortælle om en stigning på 10 procent i antallet af biler sammenlignet med året før. Indtægterne fra parkeringen er således også steget fra knap 778.000 kr. i den foregående periode til 913.000 kr. i denne periode.

Fredningssagen om Stevns Klint, som skulle have været afgjort i indeværende år, er blevet forsinket, og en afgørelse forventes truffet i løbet af 2020.

Museum og mere jord

Generalforsamlingen blev holdt på Traktørstedet Højeruplund. (Foto: Rikke Michael Hansen)

– Da det stod klart, at museet ville fraflytte ejendommen i Højerup, stillede vi os forrest i køen, og handelen er nu faldet på plads og vi har fået tilladelse til at beholde landbrugsjorden på matrikel nr. 3-e uden landbrugspligt. Denne tilladelse er betinget af, at vi anvender jorden til rekreative formål, herunder som supplement til vores parkeringsplads. Vi må ikke drive jordbrug på den efter tilladelsen, sagde Jens Carl Jørgensen.

Formanden oplyste endvidere, at Stevns Kommune har hjulpet bestyrelsen med en ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til at ændre brugen af museumsbygningen fra museum til rekreative formål, herunder overnatning.

Endelig stemte et overvejende flertal på 59 af de i alt 72 stemmeberettigede deltagere på aftenens generalforsamling på Traktørstedet Højeruplund for køb af en halv hektar jord langs museumsbygningen, som kan sikre en bedre udformning af den kommende parkeringsplads og tilkørselsforholdene til denne. Forud for afstemningen var en længere debat om timing, anvendelsesmuligheder og inddragelse af borgerne i Højerup.

Ladestander, legeplads og plejeplan

Der bliver også andre projekter at tage fat på i den kommende periode.

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for at stille en ladestander op til elbiler.

Og legepladsen skal i det kommende år fornyes:

– Vi er i færd med at indhente tilbud, så den kan laves til næste sæson. Legepladsen har skrantet nogle år, og vi har prøvet at se tiden an, fordi der i kommunens plan også er en ny legeplads. Men nu kan vi ikke vente længere på kommunen, så vi går i gang selv, sagde formanden.

Selskabet Højeruplund vil i den kommende periode også prioritere et nyt stråtag, brandsikring på restaurantens ældste bygning, registrering af beplantningen i Lunden samt udarbejdelse af ordensregler for området.

Næste år byder endvidere på 75-året for befrielsen 4. maj 2020 samt et jubilæum, idet 100-året for genforeningen med Sønderjylland, som officielt finder sted 15. juni 2020, bliver markeret med arrangementer i foråret.

Mere biodiversitet

Fra Michael Kruse, der er borger i Højerup og formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns, var der indsendt forslag om at få udfærdiget en biologisk kortlægning samt plejeplan for Højeruplund med det formål at fremme biodiversiteten.

Forud for afstemningen var der flere kommentarer fra bestyrelsen. Formanden mente, at det var ligesom at ’sparke en dør ind, der allerede er åben’, da man allerede havde planer om at udarbejdelse af plejeplan. Næstformand Lars Hansen gav udtryk for, at bestyrelsen gerne ville have lov at gøre deres arbejde ’uden at få håndjern på’.

Forslaget blev sendt til afstemning og stemt ned af generalforsamlingen med 59 stemmer imod. Syv stemte for forslaget, mens tre valgte at stemme blankt.

Også formanden for Højerup Borgerforening, Anita Pedersen, havde fremsendt et forslag til afstemning, omhandlende tinglysning af naturområdet syd for kirken langs klintekanten, så det forbliver udyrket og usprøjtet i fremtiden, og så der sikres imod anlæg af f.eks. permanent parkering eller byggeri.

Anita Pedersen valgte dog – efter bl.a. input fra aftenens dirigent, Martin Steen Andersen omkring udfordringer med en sådan tinglysning – at trække sit forslag tilbage. Til gengæld tilbød Anita Petersen, der er biolog og blandt andet arbejder med plejeplaner i sit daglige virke, sin hjælp og ekspertise til bestyrelsen, ifm. deres forestående arbejde med plejeplan for området.

Fortsætter 3 år mere

Jens Carl Jørgensen afsluttede sin beretning med en personlig betragtning om formandsposten.

– Jeg har nu været formand i syv år. Min første beretning til generalforsamlingen i 2012 fyldte kun to sider. Nu er jeg oppe på det tredobbelte, og jeg når alligevel ikke hele vejen rundt. Det har udviklet sig til et fuldtidsarbejde – godt nok et interessant et af slagsen, men jeg er begyndt at overveje om det er rimeligt, at jeg bliver ved med at lægge så meget tid her. Alligevel genopstiller jeg i år til en ny treårs periode. Det kunne godt tænkes at blive sidste gang, sagde han til generalforsamlingen, der tirsdag aften i forrige uge blev holdt på traktørstedet Højeruplund.

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg for en treårig periode. Det var Janni Jørgensen, Karen Lunde og Jens Carl Jørgensen, der alle opnåede genvalg.
rmh

Læs også: Selskabet Højeruplund køber en halv hektar jord.

Skriv en kommentar