(Last Updated On: 14. november 2017)

Af: Mogens Hansen, kandidat for Socialdemokratiet

På vælgermødet i Rødvig var fremtiden for Plejecenter Plushøj et varmt emne.

Det er vigtigt, at kandidaterne forholder sig til fakta. Plushøj er ejet af Stevns Ældreboligselskab, en selvejende institution, med egen bestyrelse. Kommunen har alene retten til at visitere borgere til en bolig. Indgåelse af lejekontrakter og driften af boligerne er boligselskabets ansvar. Kommunen har ingen ret til at blande sig i den lejekontrakt, som lejerne har med boligselskabet.

Det er uforståeligt, at borgere, der har boet mange år i Rødvig, skal flyttes, når der er ledige pladser på Plushøj.

Kommunen skal betale huslejen for tomme boliger til boligselskabet. På kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017 har en enig kommunalbestyrelse stemt for, at der bruges millioner på at dække manglende husleje i kommunens ældre og plejebolger.

Der er brug for, at det nyvalgte Socialudvalg giver den vedtagne plan om ny plejecenterstruktur et serviceeftesyn.

Jeg ønsker en fortsat decentral plejestruktur med fokus på borgerne, jeg ønsker ikke øget centralisering.

At oprette friplejehjem betyder, at kommunen betaler, uden at have indflydelse på driften.

Mogens Hansen, Rødvig
Kandidat for Socialdemokratiet på Stevns
Nr. 11 på liste A

 

Skriv en kommentar