(Last Updated On: 21. september 2021)

Vedtægtsændring betyder, at beboerne i ældreboligerne omkring Plushøj Plejecenter nu også kan få glæde af støtteforeningens aktiviteter.

RØDVIG: Støtteforeningen Plushøjs Venner afholdt lørdag den 4. september en velbesøgt generalforsamling på Stevns Friskole i Rødvig.

Her skulle medlemmerne bl.a. tage stilling til et forslag fra bestyrelsen om at inddrage beboerne i ældreboligerne omkring Plushøj Plejecenter i støtteforeningens aktiviteter.

Punktet, der var kommet på dagsordenen efter ønske fra mange beboere i ældreboligerne, krævede en ændring i vedtægterne, og forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringen betyder, at flere ældre fremadrettet kan få glæde af foreningens arbejde, idet aktiviteterne – udover de p.t. 25 beboere i plejeboligerne – nu også kan målrettes beboerne i de 37 ældreboliger omkring Plushøj Plejecenter.

I bestyrelsen glæder man sig til at skulle løfte nye opgaver til gavn for flere ældre.

Støtteforeningens bestyrelse består p.t. af 11 personer, og selvom foreningen lige nu tæller hele 163 medlemmer, er nye naturligvis meget velkomne.

Er man interesseret i et medlemskab, kan henvendelse ske til formand Søren Hall Jensen på mailadressen haack@post11.tele.dk.

Samme mailadresse kan iøvrigt også benyttes, hvis man har gode ideer til foreningens fremtidige arbejde, eller hvis man som medlem ønsker at rekvirere foreningens referater, vedtægter og regnskab m.v.

Skriv en kommentar