(Last Updated On: 19. januar 2021)

Borgere i Stevns Kommune kan nu bestille en plustur med Movia, som kører fra gadedøren til nærmeste station eller stoppested.

En plustur begynder ved postkassen, hvor kunden bliver hentet af en chauffør. (Pressefoto: Movia)

Stevns: Stevns Kommune tilbyder nu en ny form for kollektiv transport, en såkaldt ’Plustur’, hvor kunden bliver hentet udenfor sit hjem af en chauffør i en af de biler, der også kører flextrafik for Movia, og herfra bliver man så kørt til en station eller et stoppested, hvor man kan komme videre med tog eller bus.

– Stevns har mange, mindre landsbyer, som ligger lidt væk fra Alfarvaej og god kollektiv trafik. Med Plustur får mange, måske især unge, bedre muligheder for at komme til og fra Stevns, og jeg glæder mig til at se, hvordan stevnsboerne tager de nye muligheder til sig, siger formand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V) i en pressemeddelelse fra Movia.

Stevns Kommunen valgte i 2019 ikke at gå med i ordningen, dengang med henvisning til kommunens trængte økonomi. I forbindelse med sidste års budgetforlig blev man dog enige om at gå med i ordningen, som er åben for alle borgere, uanset hvilken kommune man bor i. Plusturen skal blot begynde og slutte i en kommune med plustur.

Bestilles via rejseplanen

Rejsen med plustur planlægges med rejseplanen, som sørger for at sammensætte plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.

– Vi håber, at borgerne i Stevns Kommune bliver glade for den ekstra mobilitet, som plustur giver både til hverdag og i fritiden. Vi ved fra de kommuner, som allerede tilbyder Plustur, at borgerne sætter pris på muligheden for at blive kørt lige til hoveddøren. I Movia har vi en målsætning om, at den kollektive mobilitet hele tiden skal udvikles, og det er dejligt, at plustur nu også er et tilbud i Stevns Kommune, siger Per Gellert, der er plandirektør i Movia.

Plusturen har en fast pris på 21 kr. uanset, hvor langt man skal. Dertil kommer prisen for tog- og/eller busrejse. Via rejseplanen bliver man sendt videre til en særlig hjemmeside, hvor man bestiller turen. Det skal ske senest to timer inden, man skal afsted, og man betaler med betalingskort, når man bestiller.

De fleste biler, der kører plustur, har gult Movia design, og ellers kan de kendes ved, at der i vinduet er et flextrafik-skilt.

Erfaringerne er gode

Erfaringerne med plustur er ifølge Movia gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet.

Siden ordningen blev permanent 1. juli 2019 og frem til maj 2020, er der gennemført knap 3.500 rejser.

Antallet af rejser er selvfølgelig påvirket af Corona-pandemien i øjeblikket.
rmh

Om Plustur:

  • Plustur blev etableret som fast ordning 1. juli 2019 efter forsøg i flere kommuner i 2018.
  • Med Stevs Kommune tilbydes plustur nu i 20 kommuner på hele Sjælland. De øvrige kommuner er Lejre, Frederikssund, Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, Lolland, Furesø, Tårnby, Fredensborg, Køge, Egedal, Solrød og Gladsaxe.
  • Plustur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end flextur, som har været et tilbud gennem flere år, og som mange kommuner også tilbyder. De 20-39-årige er den aldersgruppe, som benytter plustur mest. I flextur-ordningen udgør borgere i alderen 70+ 65 procent af turene.

Kilde: Movia

Skriv en kommentar