(Last Updated On: 5. juli 2019)

Forbud eller ej: Måske skulle man omskrive det gamle ordspil om “byger, som går og kommer, det er den danske sommer” til: “når det igen er dansk sommer, så høres der musik og trommer”.

Musik til ulempe

Midt- og Vestsjællands Politi har i den senere tid registreret flere anmeldelser om musik til ulempe for de omkringboende. Forbud eller ej: Måske skulle man omskrive det gamle ordspil om “byger, som går og kommer, det er den danske sommer” til: “når det igen er dansk sommer, så høres der musik og trommer”.

Anmeldelserne har været fordelt over hele politikredsen og såvel i de sene aftentimer som lidt senere på natten.

Kendetegnende for anmeldelserne har været, at der har været tale om unges fest, nogle gange også studenterfester, både i privat regi og i det offentlige rum.

Et tilbagevendende fænomen, som er lige så sikkert som de lyse nætter, men også lige irriterende for mere stilfærdige naboer.

Underret naboer

Politiet har med baggrund i anmeldelserne ikke sigtet nogen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens regler om, at benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende ikke må være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.

Det gode vejr og det faktum, at sommerferien ikke har ramt alle endnu, er nok en væsentlig årsag til de forholdsvist mange anmeldelser, mener Midt- og Vestsjællands Politi.

Derfor opfordrer politiet dem, der vil afholde en fest for f.eks. unge studenter, at man forinden underretter naboerne, så de er adviseret.

Kan forbyde musikanlæg

Hvis man føler sig generet af for høj musik, opfordres man til at kontakte festarrangøren og via dialog få fundet en løsning, som alle kan være tilfredse med.

Ulempe-begrebet kan politiet ikke måle på skala, og Vest- og Midtsjællands Politi er godt klar over, at det for den enkelte borger måske kan være svært at forstå, hvorfor politiet ikke standser enhver fest med for høj musik, selv om politiet kan forbyde benyttelsen af f.eks. musikanlæg.

Men indtil videre har politiet tilsyneladende valgt dette ordspil: Vi vil undgå al det med en dommer, selv om larm og musik er lig med sommer.

sky

 

Skriv en kommentar