(Last Updated On: 26. januar 2022)

Vil skabe tryghed for de unge

Politi: Lokalbetjent Vibeke Lui Nielsen er informeret om de triste episoder, som unge fra STU Horisonten har været udsat.

Direktør Paw Koch fra Horisonten har besluttet, at anmelde alle verbale som fysiske overgreb mod de unge fra institutionen til politiet, for at komme de grove hændelser til livs.

Politiet: “Vi er i dialog”

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for Stevnsbladet, at personale fra Horisonten har henvendt sig til politiet med problematikker, som politiet eller SSP burde kigge nærmere på.

– Lokalbetjenten for Stevns er i god dialog med institutionslederen og har truffet aftale om at få kontakt til relevante elever. Hensigten er at få klarlagt omfanget af den fremførte problematik i et forsøg på at kunne gøre noget ved den utryghed, som nogle elever fra institutionen oplever i Store-Heddinge, lyder det fra Midt- og Vestsjællands Politi.

sky

 

Se også: Grove tilråb efter udsatte unge

Skriv en kommentar