(Last Updated On: 27. december 2021)

Der er blevet rejst kritik af, at politikerne ikke deltog i fakkeloptoget mod racisme.

Det ville være en reel kritik, hvis det var rigtigt, men det er det ikke. Vi var en del fra Kommunalbestyrelsen til stede rundt omkring i den store menneskemængde. Både blå og røde og os midt imellem – ingen nævnt, ingen glemt. Jeg vil dog henlede opmærksomheden på, at den kommende borgmester faktisk blev interviewet, og den nuværende borgmester var der også og har også udtalt sig til pressen ved flere lejligheder.

En rød og en blå.

Vi andre i kommunalbestyrelsen er ikke blevet spurgt af pressen om vores holdning. Derfor har jeg ytret mig på de sociale medier og nu her.

Jeg var til stede, men gik ikke på talerstolen, da det ikke skulle være partipolitik, der fyldte den aften. Det kan hurtigt dele vandene og mudre budskabet og gøre, at nogle mennesker ville fravælge at deltage.

Det var borgernes stemme, der skulle høres på fredelig, men insisterende vis – og det var stærkt!

Der er naturligvis samtidig et politisk spor at forfølge.

Jeg henvendte mig til forvaltningen i forrige uge om de tre kedelige K’er på skuret i parken over for SuperBrugsen. De er nu fjernet. Det var et sted at starte, og den slags skal vi blive bedre til at reagere meget hurtigere på allesammen, når vi ser det.

Problematikken bør helt sikkert tages op politisk i den nye kommunalbestyrelse. Vi må se på, hvilke værktøjer, vi kan tage i brug.

Folk skal ikke udsættes for racisme og verbale angreb alene baseret på deres udseende. Derfor glædede det mig personligt meget, at så mange mødte frem for at sige, at sådan er vi ikke!

At sige fra er et fælles ansvar, når vi møder hverdagsracisme. Vi skal alle gøre os umage – uanset hvor vi kommer fra. Men som politikere har vi et særligt ansvar forrest med det gode eksempel frem for det modsatte, ellers sanktionerer vi indirekte, at grøfterne graves bredere, og at broerne imellem os bliver færre og mere skrøbelige.

Fakkeloptoget byggede broer!

Så tak til Simon og Rikke for det store arbejde med at arrangere og tage initiativ til en meget bevægende eftermiddag og aften. Jeg håber, at budskabet er blevet hørt af både afsenderne og modtagerne af de ubehagelige kommentarer, og at vi alle er blevet en smule klogere og mere opmærksomme.

Line Krogh Lay
Kommunalbestyrelsesmedlem
Stevns Kommune

Skriv en kommentar