(Last Updated On: 26. april 2018)

Det lykkes de faglige repræsentanter at få en dialog med bl.a. borgmester Anette Mortensen om deres krav til forbedringer om løngab, arbejdstid og frokostpause.
(Foto: Klaus Slavensky)

 

Store Heddinge: Der var farverige skilte, muntre sange og optimisme da over 120 kommunalt ansatte fagforeningsmedlemmer havde sat hinanden stævne foran Stevns Rådhus den 25. april, samme dag som der var kommunalbestyrelsesmøde.

Demonstrationen var indkaldt for at huske Stevns kommunalbestyrelse på, at fagforeningernes krav om arbejdsvilkårene for 745.000 offentligt ansatte i overenskomstforhandlingerne vedrører lærernes arbejdstid, lønstigningstakt og betalt frokostpause.

En løsning for alle

Fællestillidsrepræsentant for lærerne på Stevns, Peter Bilde, forklarede at BUPL, Danmarks Lærerforening, FOA, Dansk Sygepleje Råd og Dansk Socialrådgiverforening havde arrangeret denne happening for at få opbakning til parolen “En løsning for alle”.

– Stevns Kommune har også et ansvar for resultatet af overenskomstforhandlingerne. Så vi forventer en dialog med politikerne, sagde han.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sikre at evt. lockout-besparelser forbliver på områderne, var Peter Bilde glad for, især fordi det var en enig politikerbeslutning.

 Samarbejde i fremtiden

Store Heddinge: Jacqueline Sporon-Fiedler, der arbejder som faglig sekretær i BUPL Sydøst, forklarede at demonstrationen var arrangeret for at få en dialog med den politiske ledelse.

– Vi håber, at de lokale politikere bruger deres indflydelse i Kommunernes Landsforening i forhold til overenskomstforhandlingerne, lød det.

Hun fandt desuden, at den meget omtalte ” musketer-ed” i fagbevægelsen har skabt plads for nye samarbejdsaktiviteter i fremtiden.

Peter Bilde (tv) fra Danmarks Lærerforening, og Jacqueline Sporon-Fiedler fra BUPL, havde arrangeret den faglige happening foran Stevns Rådhus. (Foto: Klaus Slavensky)

»Krav er reelle nok«

Flere stevnske politikere kom ud fra rådhuset for at hilse på de over 120 demonstrerende kommunale ansatte.

Borgmester Anette Mortensen (V) erklærede, at hun altid er parat til en dialog, men at de egentlige OK-forhandlinger var uddelegeret til Kommunernes Landsforening.

Line Krogh Lay (R) havde stor forståelse for fagforeningernes behov for at markere deres krav, og hun håbede på at undgå en lockout.

Varly Jensen (DF) fandt, at det var forventeligt, at kommunens ansatte henvendte sig til de folkevalgte, idet kommunen var Stevns største arbejdsgiver.

– Deres krav er reelle nok, sagde han.

Sluttede med fællessang

De demonstrerede fagforeningsfolk fik den ønskede dialog med kommunalpolitikerne, og gav dem et par sange med på vejen, og bl.a. Thomas Overgaard (A), Helen Sørensen (A), Ellen Knudsen (C), Janne Jensen (O) og Gitte Christensen (Ø) sang med på de glade toner, og på verslinjer som “Vi kæmper her for alles ret”.

sky

 

Skriv en kommentar