(Last Updated On: 19. oktober 2018)

På høringsmødet, onsdag aften den 10. oktober 2018 i Strøbyhallen, omkring lokalplan 184 og 190 for Nicolinelunden, fremførte vi på baggrund af en gennemgang af aktindsigter, at den grønne kile på 50 meter på Nimgaardsudstykningen mellem eksisterende bebyggelse og dengang ny bebyggelse, havde været på bordet siden 2006, hvor udviklingsplanen, kaldet Vallø 2016, var udarbejdet, og efterfølgende lokalplan 101 blev udformet og vedtaget.

Derfor argumenterede vi for det ulogiske i, at kilen var fjernet i lokalplanforslaget 190, og at lokalplanforslaget var blevet udformet på grundlaget, at området ikke tidligere var lokalplanlagt, hvilket jo ifølge formuleringerne for lokalplan 101 ikke er rigtigt.

Man kan hævde, at området ikke tidligere i juridisk forstand er lokalplanlagt; men at der er indbygget en forventelig videreførelse af idégrundlaget fra lokalplan 101 for Nimgården i forlængende udstykninger, – det er der bevis for.

Men dette blev vi så belært om, at dette var helt forkert, fordi udviklingsplanen for Vallø 2016 blot var en udviklingsplan, som der ikke kunne tages noget til indtægt for, og derfor ikke var videreført i de efterfølgende kommuneplaner.

Derfor har vi svært ved at forstå, at I ikke kan se, at forvaltningens argumentation ikke holder vand, når den grønne kile i Nimgårdens udstykning har indbygget en dokumenteret forlængelse af kilen.

Idéen med den grønne kile er jo ikke, at man skulle vandre eller cykle rundt på dette lille Nimgårdstykke; men at kilen var starten på et langt naturområde mellem boligområderne til glæde for alle, også borgerne i de eksisterende boligområder.

Mødet gav samtidig et tydelig billede på, at den grønne kile ikke var det eneste problem i forbindelsen med lokalplanerne.

De logistikske problemer var jo massive, og som ikke står til at blive løst med udformningen af lokalplanforslagene, hverken i byggefasen eller ved den færdige bebyggelse, det må være klart, både for jer og forvaltningen, og det synes vi ikke kræver megen fantasi og logisk sans for at indse.

Infrastrukturen for hele området skal løses, inden yderligere udstykninger kan foretages, og en infrastruktur som samtidig løser det presserende behov for forbindelseslinjer for eksisterende som kommende byggerier i hele området til den nye forbindelse uden om Strøby Egede over Trykkevældeåen. Denne opgave er ikke et fatamorgana; men er realisabel med få vejlinjer og vejforlængelser.

Nu skal det være – skal I have hjælp – så sig til – vi har et praktisk forslag!

Ovenstående er tiltrådt af: G/F Brinken – G/F Stolpegården – G/F Kystvejen – Strøby Egede Borger- og Grundejerforening.

Med venlig hilsen
Jens Bory Henriksen
G/F Lendrumgård

Skriv en kommentar