(Last Updated On: 2. december 2019)

Klima: Der var lagt op til stormvejr på kommunalbestyrelsesmødet den 27. november, da politikerne skulle drøfte forundersøgelser til at opsætte havvindmøller langs kyststrækningen på Stevns, men diskussionen endte med en stille brise.

Ønsker forundersøgelse

Baggrunden for sagen er, at HOFOR og Københavns Kommune den 21. oktober i år, rettede henvendelse til Stevns Kommune med tilbud om et møde, for at præsentere en forundersøgelse om at opsætte havvindmøller på Aflandshage og Nordre Flint.

Et sådant møde blev afholdt den 14. november. Foruden deltagelse af HOFOR og Københavns Kommune, deltog fra Stevns, borgmester Anette Mortensen (V), formand for Plan, Miljø og Teknikudvalg, Flemming Petersen (V) samt repræsentanter fra kommunens forvaltning.

Projekt: 25-63 møller

Af de to vindmølleprojekter er det Aflandshage, der vil påvirke Stevns mest.

I projektet foreslås en placering i Køge Bugt, ca. 8 km. ud for Bøgeskov Havn. Langs kyststrækningen på Stevns vil vindmøllerne kunne ses fra Strøby Egede til Højerup. Der arbejdes med et antal på 25-63 møller, med en højde på op til 220 m.

Stevns Kommune har i udkast til høringssvar oplyst til HOFOR og Københavns Kommune, at man ikke finder, at vindmølleprojektet for Aflandshage, med sin meget kystnære placering, er en løsning, som Stevns vil anbefale. De miljømæssige konsekvenser er simpelthen for store, lyder det fra Stevns Kommune.

Stevnske forbehold

Borgmester Anette Mortensen var som udgangspunkt positiv grøn energi.

– Vindmøller er den rigtige vej i forhold til både økonom i og økologi, lød hendes overordnede indledning, før forbeholdene for den konkrete sag blev berørt.

Stevns Kommune ønsker, at en såkaldt VVM-redegørelse undersøger en vindmølleparks påvirkning af havstrømme og bundforhold, og henviser til at Stevns Rev er et Natura2000 område, ligesom der udtales bekymring for dyrelivet, og ikke mindst Unesco Verdensarv.

Stevns Kommune ønsker desuden beregninger af den støjpåvirkning som vindmølleparken vil have på Stevns.

Derfor foreslog borgmesteren at kommune skulle anbefale, at vindmøllerne, grundet den kystnære placering, fremover bliver betegnet som kystnære vindmøller fremfor havvindmøller.

Forskellige positive input

Sejer Folke fra Enhedslisten ønskede en mere positiv tilgang til et vindmølleprojekt.

– Vi skal ikke sige, at vi ikke vil have vindmøller i vores “baghave”. Vi bør byde ind og være en del af processen.

Mogens Haugaard fra Nyt Stevns fandt ligeledes, at vindmøllerne “jo skal stå et sted”.

– Vi skal jo træffe en beslutning for vores børn og børnebørn”, sagde han, og understregede, at “den grønne energi er kommet for at blive”.

Mikkel Lundemann fra Konservative havde fokus på om projektet kunne skabe lokale arbejdspladser.

– Hvorfor kan de ikke placeres ved Kriegers Flak? Hvorfor kan der ikke være en servicehavn i f.eks. Rødvig? lød hans spørgsmål, idet han mente, at der skulle sikres økonomisk vækst og arbejdspladser til Stevns.

Alle orienteres og høres

Varly Jensen fra DF efterlyste en national handlingsplan.

De forskellige tilløb til strid modvind endte med en beslutning om, at forvaltningen arbejder videre med forslaget frem til Økonomiudvalgets møde den 10. december, hvor det endelige høringssvar godkendes.

Da ikke alle partier er repræsenteret i ØU, inviteres gruppeformændene fra disse partier til at deltage i ØU’s behandling af forslaget.

sky

 

Skriv en kommentar