(Last Updated On: 12. april 2021)

Enhedslistens Jan Jespersen forlader parti og kommunalbestyrelse

Bruddet med liste Ø sker med øjeblikkeligt varsel

Af Klaus Slavensky

Politik: ”Efter vores generalforsamling har jeg fået svært ved at se mig selv fortsætte arbejdet i Enhedslisten, da bestyrelsen og jeg er af meget forskellig overbevisning om, hvilken retning Enhedslisten skal bevæge sig i. ”

Sådan skriver Enhedslistens mangeårige medlem, Jan Jespersen, i en pressemeddelelse på den historiske dag 9. april.
“Og måske vil Enhedslisten Stevns sige de berømte ord: ”Aldrig mere en 9. April”, når kommunalvalgresultatet foreligger i november, idet partiet nu står med ny, ukendt spidskandidat og uden valgteknisk samarbejde med andre partier. En svær situation?”, spørger Stevnsbladet liste Ø’s kontaktperson Gitte Christensen:
-Det er spørgsmålet om det er et dilemma, svarer hun og fortsætter:
– Vi gennemfører et generationsskifte og sætter et nyt hold på banen. Det er noget, som vi har arbejdet på i længere tid, og det sker så nu i forbindelse med vores generalforsamling, forklarer hun.

Enhedslisten beholder stol

Jan Jespersen er selvfølgelig ked af at det skulle ende sådan, men når forskellen er så stor som det er tilfældet, ser jeg ingen anden udvej end at melde mig ud af Enhedslisten, siger han.
– Bestyrelsen har ikke længere tillid til mig, og ønsker ikke at jeg skal være den spidskandidat som kan sikre partiet en plads i kommunalbestyrelsen. Partiet står over for et svært valg, og burde derfor satse på det sikre, siger han.
Jan Jespersen forklarer, at han sætter anstændigheden forrest, hvorfor han ikke laver en klassisk manøvre, som politikere ofte gør, når de forlader et parti midt i en valgperiode, nemlig bliver siddende som løsgænger eller som medlem af et andet parti.
– Jeg vil gøre det ordentligt, og i Enhedslisten laver vi ikke partihop, så derfor trækker jeg mig i pæn ro og orden og overlader stolen til partiet, oplyser han.

Ny Ø-kandidat

Konsekvensen af Jan Jespersens øjeblikkelige udmelding af Enhedslisten betyder, at han både trækker sig fra kommunalbestyrelsen og sine udvalgsposter, herunder arbejdet som næstformand i det vigtige Social- og Sundhedsudvalg.
– Vores suppleant til kommunalbestyrelsen er Lene Vestergaard og hun vil overtage arbejdet, oplyser Gitte Christensen.
– Det er ærgerlig at Jan (Jespersen) træder ud af partiet, jeg havde håbet at han ville stå som nummer to og bakke op om vores nye kandidat Christian Hoffmann Nielsen. Vores politik er ikke bundet op på en person, men på vores politiske program, siger Gitte Christensen.
I stedet for Jan Jespersen har Enhedslisten indstillet suppleant Lene Vestergård til at overtage hans poster i kommunalbestyrelsen.

»Har været lærerige år«

Jan Jespersen har været medlem af Enhedslisten siden 2001, og giver udtryk for at han stadig er »lidt rystet« over begivenhedernes gang.
– Det har været syv spændende og lærerige år med kommunalpolitik, hvor jeg har lært mange interessante mennesker at kende. Syv år jeg ikke fortryder og altid vil tænke tilbage på med stolthed. Der har selvfølgelig været nogle sager gennem tiderne, hvor jeg og Enhedslisten ikke altid var enige, men det har ikke været afgørende for mit politiske arbejde eller beslutning. Det bunder ene og alene i, at bestyrelsen ikke har tillid til mig længere, lyder det fra Jan Jespersen, som efter de mange aktive politikerår nu kan lægge den over 25 timers lange arbejdsuge bag sig, foruden andre tillidshverv som bl.a. indsatsen i Handicaprådet, som kaldte på hans sociale engagement.
– Lige nu ved jeg ikke hvad jeg skal lave. Jeg kan ikke selv se mig i et andet parti. Og jeg afviser ikke at vende tilbage til Enhedslisten, hvis der begynder at blæse nye vinde. Jeg siger også tak til mine politiske modstandere for den tid der er gået. Tak for de kampe vi har haft, jeg har altid følt mig respekteret, på trods af vores forskellige holdninger. Jeg håber alle vil få et godt valg, slutter Jan Jespersen.

Respekt fra modstandere

Jan Jespersens exit fra kommunalbestyrelsen overrasker også blandt hans lokalpolitiske kolleger.
Mogens Haugaard fra Nyt Stevns siger bl.a., at han vil savne Jan Jespersen i Social- og Sundhedsudvalget hvor han har talt de svagestes sag.
– Jeg tit har været enig med Jan, og respekteret det vi ikke har været enige om. Socialt har Jan også bidraget positivt når vi har været på ture, bl.a. Socialudvalgsture til Ålborg. Ligeledes kommer jeg til at savne Diesel (JJ’s hund), så tak fra mig for et godt kollegialt samarbejde, lyder det fra Stevns’ tidligere borgmester.
De radikales Line Krogh Lay sender også en hilsen til det afgående Ø-medlem.
– Jeg er ked af at erfare, at Jan Jespersen har truffet den beslutning at træde ud af Kommunalbestyrelsen. Jeg har været meget glad for samarbejdet med Jan de seneste to valgperioder. Han er bundreel, løsningsorienteret, realistisk og ordentlig, og så har han øje for detaljen. Selvom vi ikke altid har været enige politisk, har vi altid kunne drøfte det på en sober måde, og jeg satte stor pris på at sidde i to udvalg med Jan i sidste valgperiode. Jeg kommer også til at savne vores 20. kommunalbestyrelsesmedlem, Diesel. Alt godt fremover til Jan, som altid kan sætte lidt kulør på situationen med en frisk bemærkning. Det vil også blive savnet, siger Line Krogh Lay.

Kontaktperson gik også

Enhedslistens hidtidige kontaktperson, Lise-Lotte Nielsen, har ligeledes meldt sig ud af partiet. Det skete i starten af marts i år.
– Jeg var utilfreds med den måde valget af kandidater foregik på, og mange andre ting, siger hun til Stevnsbladet.
På Enhedslistens nylig afholdte generalforsamling kom den nye bestyrelse til at bestå af: Gitte Christensen, Christian Hoffmann Nielsen, Marianne Bindslev, Sejer Folke, Willy Karlslund og Peter Roswall Christensen, og suppleant Kaj Bindslev.

Skriv en kommentar