(Last Updated On: 27. januar 2017)

Som reaktion på en artikel, bragt i Jyllandsposten søndag den 22. januar, har vi modtaget følgende udtalelse fra en enig Kommunalbestyrelse i Stevns Kommune


Der er ikke så meget at være uenige om, når det kommer til Stevns Klint som verdensarv – det ér positivt for Stevns. Og det er en enig kommunalbestyrelse i Stevns Kommune, som støtter op om verdensarven.

Så når Jyllandsposten søndag (i artiklen »Den fine arv, der splittede en hel kommune«, red.) forsøger at give indtryk af et splittet Stevns, så er det simpelt hen ikke rigtigt. Fredning og verdensarv er nemlig ikke to sider af samme sag. Der var fredningsspørgsmål længe inden Stevns Klint blev indskrevet på UNESCOs liste for verdensarvssteder. Verdensarven og de mange muligheder, den giver som løftestang for hele Stevns, er vi meget enige om.

Processen for at blive indskrevet som verdensarv gik ualmindeligt hurtigt. Processen herefter går ikke hurtigt. Det gør den ikke, når der er tale om så store opgaver. Det gør den ikke på Stevns, og det har lignende processer ikke gjort på andre verdensarvssteder. Men verdensarven bidrager allerede meget positivt.

Som organisation er Verdensarv Stevns bredt forankret, ikke kun med repræsentanter fra kommunen, men også fra Erhvervsrådet, Stevns Turistforening, Østsjællands Museum og ikke mindst fra den lokale referencegruppe. Verdensarvsdagene er et unikt tiltag, hvor alle er velkomne. Lokale erhvervsdrivende kan deltage i et partnerprogram, hvor både verdensarven og de erhvervsdrivende får fortalt deres historier endnu bredere. Herudover er der skabt mange, mange små forandringer i hele verdensarvsområdet de seneste år med henblik på at gøre det bedre at være såvel lodsejer som gæst.

Turismen er ikke bare gået frem, siden Stevns Klint blev erklæret verdensarv, også Visit Sydsjælland-Møn har set værdien, og sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme har de planer for de særlige oplevelser på Stevns Klint i 2017.

Det er ikke kun selve klinten og de gængse steder at opleve den, som har flere besøgende. Verdensarven har også været med til at sætte fokus på perlerne på snoren, hvor de seneste tal også viser flere gæster.

Arbejdet bliver efterhånden mere og mere synligt nu. Ansøgningen til fonde for midler til etablering af et besøgscentrer i verdensklasse i Boesdal Kalkbrud og det markante arkitektoniske løft til det idylliske og sårbare Højerup, der skal fungere som støttepunkt for besøgscentret, er sendt afsted. Og inden sommerferien har vi svaret, så vi kan komme videre med arkitektkonkurrence og udvikling. Så vi igen kan få endnu mere gavn af verdensarven. Det vil vi alle sammen i kommunalbestyrelsen.

Ingen ejer verdensarven – den tilhører menneskeheden i nuværende og kommende generationer. Og det ansvar skal vi sammen løfte.

I kommunalbestyrelsen lytter vi til de kritiske røster. Men vi lytter også til det store tavse flertal, som vil verdensarven, og som glæder sig til den dag, hvor vi kan slå dørene op til et smukt besøgscenter i Boesdal Kalkbrud. Et besøgscenter i international klasse, hvor formidlings- og undervisningsværdien er i top for børn og unge – og for alle de andre gæster fra Stevns og resten af verden.

Sådan et besøgscenter i verdensklasse er en stor forandring i en mindre kommune som Stevns. Forandringer kan være vanskelige og medfører altid diskussioner og debatter af forskellige karakter. Der er bump på sådan en forandringsvej. Det vil der altid være. Vi kan ikke altid gøre alle tilfredse, men vores fælles mål er at løfte Stevns.

Stoltheden af vores verdensarv, og et kommende besøgscenter er uomtvistelig for langt de fleste på Stevns og en enig Kommunalbestyrelse.

 

Skriv en kommentar