(Last Updated On: 9. september 2015)

Stevns klint nedfald2Tre medlemmer af Venstre stemte imod partilinien og dermed blev der flertal i Kommunalbestyrelsen for at frede Stevns Klint

STEVNS: Sammen med Socialdemokraterne, Radikale og Enhedslisten valgte Venstrefolkene, Bjarne Østergaard Rasmussen, Flemming Petersen og Rikke Gliese-Mikkelsen at stemme for fredningen, og dermed stemte 11 for ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer.

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde var fredning af Stevns Klint det første punkt på dagsordenen, og her prøvede Venstres gruppeformand, Bjarne Nielsen, at få sagen udsat, indtil det økonomiske omfang af en fredning var kendt.

”Vi mangler det økonomiske overblik over en fredning, og det er der hvor min tvivl går. I 2017, 2018 og 2019 skal vi spare en procent på budgettet, og vi har brug for mere tid til at sætte os ind i alle detaljer”, sagde Bjarne Nielsen, der senere i debatten beklagede, at det er et splittet Venstre, som ikke at følge deres borgmester.

Socialdemokraternes Steen Nielsen opregnede, at det faktisk var en enig kommunalbestyrelse der den 14. januar i år sagde ja til en fredning.

”Siden bakkede et mindretal ud at beslutningen og ville forhandle med lodsejerne. Bjarne Nielsen, V, Mogens Haugaard, V, Varly Jensen, DF og Thor Grønbæk, C – men vi så aldrig et referat fra møderne. Der var lige som et røgslør ud over, hvad der blev talt om.”

Radikale Jørgen Gregersen påpegede, at han var fristet til at kalde ønsket om udsættelse for ”ren obstruktion«, hvis man ikke vidste bedre, mens Radikale Line Krogh Lay pointerede, at man skulle have været i gang for længe siden.

”Nu har sagen været udsat tre gang. Det er vigtigt, at fredningsforslaget skrives – det er en investering for fremtiden og kan give et afkast for kommunen,” anførte hun.

Læs mere i Stevnsbladet lørdag den 12. september.

cs

Skriv en kommentar