(Last Updated On: 15. juni 2021)

Der var lagt op til et nutidigt slag ved Køge Bugt, men dialogen vandt

Af Klaus Slavensky

Borgmester Anette Mortensen (V) og Venstres miljøordfører på Christiansborg, Jacob Jensen, mødtes i Bøgeskov Havn for at diskutere havmiljøet ud for Stevns. (Foto: Klaus Slavensky)

Politik: Borgmester Anette Mortensen føler sig udfordret af Folketingets beslutning vedr. Københavns kommende kunstige ø, Lynetteholm, der indebærer dumping af forurenet slam langs Stevns kyst.

Derfor satte hun sin partifælle, mf’er Jacob Jensen, stævne ved ”åstedet” i Bøgeskov Havn i sidste uge.

Slam til Stevns?

Borgmester Anette Mortensen havde Venstres lokalformand Karsten Skov og regionsråds-og folketingskandidat Panton Kristiansen med som væbnere, da hun havde inviteret Jacob Jensen, som også er næstformand i Region Sjælland, til at få syn for sagn i det område som vil blive berørt af Folketingets beslutning.

– I har netop sagt ja til at bygge Lynetteholm, og det betyder også et ja til at pumpe en masse slam ud på bunden af Køge Bugt, lagde Anette Mortensen ud, med henvisning til at byggeriet i København medfører dumping af 2,3 millioner kubikmeter forurenet slam langs både Køge og Stevns Kommuner.

– Det er det som kaldes klapning og som vil påvirke gennemstrømning af Øresund negativt, da det kan sive ind og ødelægge vores Natura 2000-rev, forklarede Anette Mortensen sin partifælle fra Christiansborg.

Læs også: Anlægslov for Lynetteholm kan betyde forurening på Stevns

Stevns ikke inddraget

Jacob Jensen vedkendte, at hans parti, Venstre, havde stemt for forslaget, men var overrasket over, at kommunerne rundt om Køge Bugt ikke var blevet hørt.

– Jeg vil forsøge at finde ud af hvad der er lavet af undersøgelser og hvilke miljøpåvirkninger det får. Løbet er ikke kørt endnu, for der skal først laves nye VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkning på Miljøet/red.), før der gives de økonomiske bevillinger. Det er blot rammen, som er sat, sagde Jacob Jensen, som er sit partis miljøordfører.

– Vi blev først bekendt med dette i forrige uge, og vi undrer os over at vi ikke er blevet hørt. Stevns Kommune burde have været høringspart og inddraget direkte i projektet. Derfor er det stærkt utilfredsstillende, at Stevns Kommune hverken er blevet hørt i forhold til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporter, de konkrete miljøvurderinger eller anlægsloven. Det har vi også meddelt både Transportudvalg og Folketinget, oplyser Anette Mortensen.

Alternativ løsning?

Stevnsbladet vil godt vide om beslutningen om slamdumping står mejslet i klintkridt:

»Der findes jo mange måder at rense forurenet jord på. Er det ikke muligt at foreslå denne løsning frem for at ødelægge havmiljøet?«

– Det er nok en dyr og kompliceret løsning, og derfor er den anden løsning sikkert valgt, siger Jacob Jensen.

»Men man kan jo få tilskud«

– Det er selvfølgelig en mulighed at undersøge dette, og vi kan tage det med i de kommende drøftelser, men det er i så fald noget som København skal løse selv, siger Anette Mortensen.

To sager, et problem

Borgmesteren og Venstres miljøordfører drøftede også havmøllepark udfor Stevns, og også i dette tilfælde udtrykte Anette Mortensen frygt for miljøet, hvis planer om en stor havpark af kæmpevindmøller skal rejses tæt på land i Køge Bugt.

– Det forstår jeg godt, og derfor er det godt, at kommunerne nu fremadrettet kan få vetoret over for havmølleparker som er tættere end 15 kilometer fra lande, sagde Jacob Jensen.

Denne bemærkning gjorde ikke Stevns borgmester mindre bekymret.

– Jeg blev først rigtig glad, men siden lige så skuffet, da jeg læste, at det kun gjaldt ”fremadrettet”. Hvordan kan man beslutte noget sådant, når vi reelt ikke kan gøre noget som kommune med det konkrete projekt. Så nu flytter København både sine vindmøller og alt sit slam ned til os, lød det fra borgmesteren.

Begge politikere fandt det uhørt, at hovedstaden flytter sine problemer til Køge Bugt-kommunerne, og Jacob Jensen udtrykte bekymring over, at VVM-undersøgelser kunne ende som intern kamp mellem Energiministeriet og Miljøministeriet, som henholdsvis tænker i fremme af energi og hensynet til naturen.

– Vindmøller er som udgangspunkt en god ting, men de skal stå de rigtige steder, sagde Jacob Jensen, og Anette Mortensen nikkede.

– Det kan jeg sagtens tage på mig, og jeg skal spørge på Christiansborg, for det er ikke fair at ekspedere en kommunes problem til en anden, lød det fra Jacob Jensen.

– Det gælder begge sager. Både den mulige slamforurening og vindmøllerne. Der er brug for en samlet vurdering og koordinering, understregede borgmester Anette Mortensen.

Det erklærede Jacob Jensen sig enig i, og lovede at rejse det for miljøministeren.

Skriv en kommentar