(Last Updated On: 31. august 2021)

Åbent brev til de politiske partier i Stevns Kommune: Bliver der plads til skytterne, når den nye Stevnshal åbner?

For Enhedslisten har det, helt fra de første planer om at bygge den nye Stevnshal, været helt afgørende, at alle de foreninger, som bruger hallen, får bedre faciliteter, og at ingen af foreningerne under nogen omstændigheder må stilles ringere.

En af de afgørende årsager, til at vi ikke var med i budgetforliget for 2019, var netop, at der ikke var afsat midler til, at der kunne etableres en skydebane i forbindelse med den nye hal.

På det sidste møde i Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget foreslog jeg, at der blev arbejdet videre med at sikre, at der blev lavet skudsikring, så skydehallen rent faktisk kunne bruges til skydebane. Det blev nedstemt af resten af udvalget.

Så hvad vil I gøre for at sikre, at en af de større sportsforeninger på Stevns også fremover har mulighed for at dyrke deres sport?

Med venlig hilsen
Sejer Folke
Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten Stevns

Skriv en kommentar