(Last Updated On: 3. februar 2014)

POLITIK
STORE HEDDINGE: På årets første kommunalbestyrelsesmøde hidrørte størstedelen af punkterne på dagsordenen udpegelser fra Kommunalbestyrelsen til diverse bestyrelsesposter.
På mødet blev foretaget følgende udpegelser:

Huslejenævn for Stevns Kommune 2014-2017
Helle Frejlev – formand, Martin Vestergaard som stedfortræder
Anny Borch Jensen – lejerrepræsentant, Niels Jensen som stedfortræder
Tage Sommer – udlejerrepræsentant, Bjarne Christensen som stedfortræder

Bøgeskov Fiskerihavn:
Line Krogh Lay (B)
– bestyrelsesmedlem
Henning Nielsen (A)
– bestyrelsesmedlem

Boligselskabet Lejerbo, Stevns:
Mogens Hansen (A)
– bestyrelsesmedlem
Torben Rønnebæk (L)
– suppleant

Ellegårdskollegiet:
Klaus Kroll (C)
– bestyrelsesmedlem
Jonna Faurskov (Ø)
– bestyrelsesmedlem

Ernst R. og Karen Marie
Andersen legat:
Økonomiudvalget bestående af følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer: Mogens Haugaard Nielsen (V), Varly Jensen (O), Bjarne Østergård Rasmussen (V), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Steen S. Hansen (A), Thomas Overgaard (A), blev udpeget til legatbestyrelsen.

Foreningen Valløbåden:
Jeppe Kirchhof  Andersen (V)
– bestyrelsesmedlem

Køge Gymnasium:
Rasmus Hoffmann (V)
– bestyrelsesmedlem

Køge Sprogcenter:
John Dalsgaard Jensen (V)
– bestyrelsesmedlem
Line Krogh Lay (B)
– stedfortræder

Kulturregion Storstrøm, den politiske styregruppe:
I sin egenskab af formand for Natur-, fritids- og kulturudvalget er Bjarne Østergaard Rasmussen (V) valgt

MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfond:
John Dalsgaard Jensen (V)
– bestyrelsesmedlem

Rødvig Fiskerihavn:
Mogens Haugaard Nielsen (V) – bestyrelsesmedlem
Steen S. Hansen (A)
– bestyrelsesmedlem

Skatteankenævnet for
Midt- og Østsjælland:
Peder Krogsgaard
Bo Kjeldsmark – suppleant

Skolernes valgbestyrelser:
Hotherskolen: Lonni Lypart (A)
Strøbyskolen: Janne Halvor Jensen (O)
Store Heddinge skole:
Rasmus Hoffmann (V)
Det blev på kommunalbestyrelsesmødet besluttet, at det udpegede kommunalbestyrelsesmedlem bliver formand for skolens valgbestyrelse.

Snurretoppen:
John Dalsgaard Jensen (V)
– bestyrelsesmedlem

Stevns Ældreboligselskab:
Flemming Petersen (V)
– bestyrelsesmedlem
Anette Mortensen (V)
– suppleant

Stevns Kommune Holding A/S:.
Ved Kommunalbestyrelsens konstituering den 19. december sidste år blev følgende udpeget:
Varly Jensen (O) – formand; stedfortræder Bjarne Nielsen (V)
Flemming Petersen (V)
– næstformand;
stedfortræder Thor
Grønbæk (C)
Thomas Overgaard (A); stedfortræder Steen S. Hansen (S)
Desuden skal der udpeges en ekstern repræsentant, som gerne skal være en profil fra det private erhvervsliv – og helst med ledelseserfaring. Man har ifølge Flemming Petersen (V) emner i kikkerten, men mangler endeligt tilsagn, hvorfor han anmodede om udsættelse af denne udpegning til næste kommunalbestyrelsesmøde.

Stevns Kommunes
kommunalt ejede almene
ældre- og plejeboliger:
Thor Grønbæk (C)
– bestyrelsesmedlem
Steen S. Hansen (A)
– bestyrelsesmedlem

LAG Stevns samt
Fiskeri LAG Stevns:
Udpeges senere

Skriv en kommentar