(Last Updated On: 4. januar 2022)

Borger-initiativet har haft succes med at indsamle midler til den lokale købmandsbutiks overlevelse. Skal indsamle 2 mio. kroner

Af Klaus Slavensky

Købmand Karl Erik Hansen og borgerformand Henrik Haugaard. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Borgerejet butik: I starten af 2020 startede en gruppe borgere, med Lyderslev-Gevnø Borgerforening i spidsen, et projekt for at bevare lokalsamfundets sidste købmandsforretning.

– Vi har fået stor hjælp fra dagligvarekoncernen Dagrofa, som bl.a. har stillet rådgiver til rådighed, fortæller borgerforeningsformand Henrik Haugaard.

Købmand Karl Erik Hansen er også med i projektet, og har ikke aktuelle planer om at slippe taget i disken.

– Vores mål er at indsamle 2 mio. kroner, så forretningen kan ombygges og skifte status som andelsbutik. Vi skal have solgt godt 600 anparter á 2.500 kr. for at komme i mål, og på nuværende tidspunkt har vi fået cirka 300 tilkendegivelser fra borger på hele Stevns, oplyser Henrik Haugaard.

Fik en halv million

Borgerinitiativet har netop fået hjælp udefra, idet Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje har bevilget 500.000 kr. til køb af ejendommen og renoveringen.

– Det gør at vi kan se målstregen, og dermed blot skal have 600.000 kr. fra solgte anparter. Vi har udsat deadline til 31. marts i 2022, og håber på sponsorater fra lokale virksomheder, forklarer Henrik Haugaard.

Der har været flere støttearrangementer, bl.a. koncerter fra celloskolen i Lund, og borgerforeningens formand regner med at invitere til nyt borgermøde i foråret.

– Vi satser på frivillig arbejdskraft, das det er et stort arbejde at skaffe midler, og vi har sendt flere ansøgninger til fonde. Vi har også en bygningskyndig i arbejdsgruppen, så vi er sikre på at alt foregår korrekt og at vi ikke overser noget i planlægningen. Så vi tror på det, lyder det optimistisk fra Henrik Haugaard.

Penge til legeplads

Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje har også givet Lyderslev-Gevnø Borgerforening 100.000 kr. til legeplads og uderum.

I den forbindelse har Bolig- og Indenrigsminister Kaare Dybvad sagt, at ”Det er vigtigt, at man i landsbyerne har mulighed for at styrke det lokale kultur- og fritidsliv, som igen spirer efter en lang periode med nedlukning. Det har stor betydning for danskernes livskvalitet at have gode, nære tilbud, som understøtter alle faser i livet, i alle egne af landet.”

For borgerne i Lyderslev og Gevnø er formålet er at skabe et sted, hvor børn, unge og voksne kan samles socialt og skabe netværk.

Legepladsen etableres i forlængelse af byens boldbaner med klatresystem, gyngestativ, et jordbjerg med en rutsjebane, og forskellige legeredskaber som karrusel, vippe og legebil.
sky

Skriv en kommentar