(Last Updated On: 29. marts 2019)

Der var flag og lagkager, prisoverrækkelser, optimisme og tro på fremtiden, da HBE holdt generalforsamling

Generalforsamling blev afholdt i Frivillighedscentret, og på alle bordene var der flag. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: – Tak for et fedt 2018. Jeg håber, og tror, at 2019 bliver lige så fedt. Sådan afsluttede formanden for Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE), Johnny Andersen, årets generalforsamling, som blev afholdt i Frivillighedscenteret på Hovedgaden i Hårlev.

48 minutter tog selve generalforsamlingen, hvor formanden efter godkendelse af dagsorden og valg af dirigent, kunne berette om et rigtig godt og meget travlt år i foreningen til de knap 50 fremmødte medlemmer.

– Det blev en hård start på 2018, hvor ’man ville lukke vores brandstation’. Sikken en kamp – efter et kæmpe arbejde sammen med de lokale brandmænd lykkedes det næsten her i foråret at bevare stationen med 1+3 mandskab. Vi håber på en bedre løsning, 1+5 mandskab, når vi kommer i et nyt beredskab, indledte HBE-formanden.

Han kunne også fortælle om et år med forårsamok og høstsalg, juletræstænding med Greve Pigegarde, investering i en ny, brugt salgsvogn, eget cykelløb og to store cykelløb igennem byen – DM i holdløb og Post Nord – det fortsatte arbejde med et toilet i Byskoven og den kommende mobilscene, som formanden meget håber at kunne tage i brug til dette års Forårsamok, som er den 11. maj.

Mere musik og shelterby

Mange af aktiviteterne gentages i år, og nye kommer til, blandt andet musikaften den 22. maj i Byskoven – det bliver med ikke mindre end 17 harmonikaspillere. Til Skt. Hans bliver det Hitfingers, som leverer musikken.

Af andre nye tiltag kunne formanden fortælle, at HBE har sendt en ansøgning til kommunen om at etablere en Shelterby på den ’gamle’ genbrugsplads på Køgevej.

– Det bliver sammen med spejderne, der gerne vil bygge en ny hytte, med biavlerne, DN, der vil plante træer og buske samt med opbakning fra Stevns Erhvervsråd. Forhåbentlig kan skolerne også få glæde af området, og det kunne blive et nyt turistområde i Hårlev, forklarede Johnny Andersen.

Sammen med Stevns Erhversråd bliver der desuden arbejdet på en ny platform, AltomHårlev.dk, en ny hjemmeside, som skal hjælpe til med udviklingen af byens erhvervsliv.

Til gengæld er der ikke kræfter til at arbejde med velkomstbrochurer til nye tilflyttere, hvilket en af medlemmerne spurgte til efter beretningen.

Statsvej til Hårlev

Den nyligt indgåede aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som bl.a. omfatter en vejforbindelse mellem Stevns og Sydmotorvejen, blev naturligvis også nævnt af formanden, som havde sørget for en stor lagkage og dannebrog på alle bordene:

– Der er flag og lagkage for at fejre den nye statsvej til Hårlev. Det bliver jo megastort for Hårlevs udvikling både på erhverv og bosætning med mere. Snart går vi i gang med input til gode idemøder og planlægning, sagde formanden, som også havde gjort sig nogle tanker om, hvordan man på en god måde byder folk velkommen:

– Det kunne være med lange rækker af tulipaner langs togbanen eller fra rundkørslen og ind til byen. Her skal være pænt og indbydende, både for byens nuværende borgere og tilflyttere. Og så skal vi udvikle samarbejderne med hinanden og give den gode service, opfordrede formanden.

Status quo i 2018, fremgang i 2019

Foreningen tæller godt 130 medlemmer, heraf 90 private og husstande samt 40 erhvervsmedlemmer. Desuden er 2 foreninger medlemmer af HBE. Det er nogenlunde samme medlemstal som året før. Til gengæld fremgik det ved budgetgennemgangen for 2019, at der skal rekrutteres nye medlemmer i år.

Indtægterne fra kontingenter var sidste år på 52.650 kroner. Der er i indeværende år budgetteret med kontingentindtægter på i alt 68.800 kroner.

Kontingentsatserne forbliver uændret og er 150 kr. for borgere, 250 kr. for husstande, 400 kr. for foreninger og 800 kr. for erhvervsdrivende.

Genvalg og nyvalg

Der var genvalg til Inge Rasmussen og Hanne Hildebrandt. Johan Bergstrøm var på valg, men ønskede ikke genvalg. Is tedet blev Lasse Hansen valgt ind. Frank Juul Christiansen og Charlotte Wagner udtrådte af bestyrelsen, og suppleant Johanne Tocager blev valgt ind sammen med Johnny Madsen.

Til gengæld blev Charlotte Wagner valgt ind som suppleant. Endnu en suppleant skulle findes, men det blev ikke på generalforsamlingen, hvorfor det bliver bestyrelsens opgave at finde en i løbet af året.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Johnny Andersen, næstformand Inge Rasmussen, kasserer Lene Juul, sekretær Hanne Hildebrandt, Johnny Madsen, Lasse Hansen, Johanne Tocar samt suppleant Charlotte Wagner.
rmh

Skriv en kommentar