(Last Updated On: 25. april 2022)

Efter at have hørt forskellige tilbagemeldinger fra “general”forsamlingen, afholdt den 5. april 2022, må man sige, at der er fokus på det, som det drejer sig om i en grundejerforening.

Åbenlys krig med advokater som bisidder. Er det det vi vil have? Eller vil vi som grundejere have et attraktivt område, med nemme og gennemtænkte løsninger, der skaber sammenhold og forhold, der tilgodeser os alle, også børn, ældre, svagelige og handicappede, et område som er hyggeligt og som gør det interessant for boligkøbere, netop at kigge på vores område? Ja vi vil, men sådan skal det åbenbart ikke være.

Man har åbenbart den intention at chikanere grundejerne så meget som muligt, og nu er Nicolinelund i direkte konflikt med udstykker.

Hvad er det, man fra udstykkers side ønsker? Man har udstykket og solgt, man har fået sine penge, men alligevel vil man fortsat bestemme over området. Og det accepterer vi bare som forening, med det værditab vi hver især har, grundet den manglende udvikling.

Alle troede (åbenbart lidt naivt) desværre på dem, da de stod sammen med de to andre aktører og lovede os, at dette var stedet, for både børn og ældre, dejlige boliger og skønne fællesområder, men sådan er det på ingen måde blevet, tværtimod, så kæmpes der fra alle fronter for fortsat at have indflydelse og skabe størst mulig splid mellem grundejerne, hvorfor?

Man kan godt forstå, at der er krig i verden.

Det er helt utroligt, at der nu er gået 6 år og fællesområderne er endnu ikke færdigafleveret til grundejerforeningen.

Udstykker betragter stadig området Nicolinelund som deres og noget vi låner, men det et jo ikke virkeligheden, så hvorfor skal det være så besværligt og bekosteligt med advokater som bisidder? Er der slet ikke nogen, som er ved deres fuld fem og kan begynde at se det lidt fra grundejernes side, udstykker må og skal give slip.

Alt er besværligt for alle i Nicolinelund, det er utroligt, at man ikke selv kan se det og hvad får udstykker ud af det? Dårlig omtale og utilfredse grundejere. Gør eller lav og fremlæg noget positivt til gavn for grundejerne, hjælp os til bedre forhold, i stedet for det modsatte, det er en kamp, op ad bakke hver gang, fordi man ikke vil gi’ sig på nogen som helst måde, så heller krig.

Ældre og handicappede kan bare gå den lange tur, hvis de skal med bussen, vil man fx køre en tur på sin handicapcykel for at køre til “nærmeste” legeplads Strøbyskolen, kan man bare køre uden om, for udstykker vil på ingen måde flytte lidt sten ved chikanen, så en handicapcykel kan køre igennem og sådan kan man liste det ene problem op efter det andet, og alle sidder bare og kigget på, for fællesskabsfølelsen er ødelagt og splittet.

Grundejerne har købt, med en forventningen om, at grundejerforeningen selvfølgelig står for de omkringliggende fællesområder, som vi alle blev orienteret om, da vi købte vores bolig.
Det er en sørgelig udvikling for et område, som kunne laves rigtigt attraktivt for os alle og for fremtidige boligejer.

Forholdene har ændret sig i forhold til udgangspunktet, og derfor kan grundejerforeningen på ingen måde være forpligtet til vedligehold af områder, som nu er udenfor foreningens regi og underlagt ændrede forhold, uanset hvad udstykker ellers antyder.

Det er jo tydeligt for alle, at man ikke har fokus på det, som er til glæde og gavn for skolebørn, ældre og handicappede som med deres cykler og eller hjælpemidler skal kæmpe sig igennem vandpytter, nu på 6 år. Man skulle skamme sig (billede er taget den 7. april 2022).

Allan Olsson
Nicolinevej 69
Strøby Egede

Skriv en kommentar