(Last Updated On: 2. juli 2014)

Ebbe Jørgensen overtog i går aftes præsidentposten i Hårlev-Karise Rotary klub efter Nils Toubro.
Præsidentskifte 2014 Rotary
Foto: Jørgen Bjerggaard Larsen
Tekst: Jeanette Press

Det var en særlig festlig lejlighed, da Hårlev-Karise Rotaryklubs medlemmer i går aftes holdt årets sidste møde før sommerferien. Der skulle være præsidentskifte, og i den anledning havde den afgående præsident, Nils Toubro, indbudt medlemmer med ægtefæller til sommerfest hjemme i sin have.

I sin afskedstale kom Nils Toubro ind på en række af de aktiviteter, klubben har deltaget i, eller bidraget til, gennem hans et-årige præsidentperiode: Et velbesøgt åbent hus-arrangement, et brag af en nytårskoncert, et støtteprojekt i Kenya for unge, der ikke har råd til at tage en uddannelse, en udvekslingsstuderende på besøg fra Mexico, besøg hos venskabsklubben i Tyskland og en række spændende foredrag, virksomhedsbesøg og kulturelle indslag.

Efter overrækkelsen af præsidentkæden lagde Ebbe Jørgensen i sin tiltrædelsestale først og fremmest vægt på, at han gennem det kommende år vil styrke indsatsen for at trække nye kræfter til klubben. Det skal blandt andet ske gennem et tæt samarbejde med klubbens udvalg omkring nye, spændende aktiviteter, flere arrangementer, hvor potentielle nye medlemmer kan deltage og en øget synlighed omkring klubben.

Skriv en kommentar