(Last Updated On: 5. juli 2022)

Kommunalbestyrelsen opfordrer til fællesløsninger på Stevns. Strategisk varmeplan kommer til jul. Men hvor mange har nerver til at vente på en kommunal løsning?

Af Klaus Slavensky

Energikrise:
For øjeblikket modtager mange borgere regninger fra deres gasleverandør, og de overrasker med tocifrede procentstigninger.

(Foto: Stevns Kommune)

Krigen i Ukraine og sanktioner mod Rusland har øget både den geopolitiske usikkerhed og forsyningssikkerheden på bl.a. gas og el.

Det er politikere og forvaltning klar over i Stevns Kommune, og på kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni lød et punkt: ”Strategisk varmeplan for Stevns”.

Hvad skal ske?

Regeringen har lagt op til, at kommunerne skal udarbejde strategiske varmeplaner for afvikling af naturgas inden årets udgang. Forvaltningen har igangsat en indledende kortlægning, der skal danne grundlag for udarbejde af en strategisk varmeplan i løbet af efteråret.

Senest inden årets udgang vil borgerne i Stevns kommune modtage et brev fra kommunen, om der er udsigt til, at deres ejendom er beliggende i et område, hvor der umiddelbart er potentiale for at etablere en lokal fælles varmeforsyning.

Konkret skal kommunen vurdere, hvor der er mulighed for at etablere fjernvarme til erstatning for de individuelle olie- eller naturgasfyr. I regeringsudspillet lægges der op til, at kommunen skriver til alle husejere med naturgas- eller oliefyr inden udgangen af 2022, om de vil få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte fyret med f.eks. en varmepumpe.

De 19 folkevalgte debatterede ivrigt denne plan, og igen og igen lød beskeden til stevnsborgerne, fra både blå og rød side i rådssalen: Slå koldt vand i blodet. Gå ikke i panik.

V: Borgerne er gidsler

Viceborgmester Anette Mortensen (V) ledte mødet og kaldte oplægget for en ”ualmindelig vigtigt dagsorden. Det er bestemt relevant, at vi får kortlagt hvilke muligheder der er i Stevns Kommune”, og den radikale Line Krogh Lay hilste opgaven velkommen, og fandt at det burde være sket for længst.

SF’s medlem, Julie Hoff Sørensen, opfordrede til, at man hurtigt kommunikerede til borgerne om hvad der er af muligheder og forventninger.

– Der er mange som overvejer individuelle løsninger, og det kan være at det er det rigtige, men hvis vi ved at det smarteste er at lave fælles løsninger i nogle områder, så er det vigtigt at komme på banen, understregede hun.

Venstres Bjarne Nielsen kaldte planen for ”et nødvendigt onde” og fremhævede de mange borgere, som havde gældsat sig ved at følge tidligere statslige anbefalinger om naturgas.

– Det bekymrer mig, at vi har en gruppe borgere som reelt er blevet gidsler i en situation, vi som kommunalbestyrelse ikke har haft indflydelse på, sagde han.

Nyt Stevns Mogens Haugaard kaldte det for en af de vigtigste sager på kommunalbestyrelsens dagsorden og uddybede:

– Vi har en stor udfordring med at lave en rigtig strategi, fordi folk i fremtiden vil flytte til de områder hvor energien er til rådighed og til den rigtige pris, lød hans besked.

Enhedslistens Sejer Folke kaldte det for et ”fantastisk vigtigt initiativ” og sagde videre:

– Det er meget vigtigt at få det kommunikeret ud, for varmeudgifter stiger fuldstændigt grotesk, men det er vigtigt at vi kommer til at bruge C02-venlig energi, sluttede han.

”Slå koldt vand i blodet”

Men de høje energipriser og behovet for at afvikle brugen af fossile energikilder hurtigst muligt betyder, at mange borgere med naturgas-, olie- og måske også pillefyr overvejer, hvad de kan erstatte deres fyr med, og hvornår de skal gøre det.

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V) oplyste, at forvaltningen inden august vil kortlægge i hvilke områder, der umiddelbart ser ud til at være det bedste grundlag for at lave lokale fælles varmeforsyningsprojekter, og hvilke ejendomme, der med sikkerhed ligger uden for potentielle områder til fælles varmeforsyning. Forvaltningen vil også afsøge, hvilke selskaber der kan etablere lokale fælles varmeforsyning i Stevns kommune.

Flemming Petersen sagde direkte henvendt til borgerne, at “hvis du går ud ad din hoveddør, og ikke kan se nogen naboer, så ved du allerede nu, at du nok selv skal finde din egen løsning. Den ligger lige til højrebenet. Så må vi finde ud af hvordan resten kommer til at se ud”. Og videre sagde han det, som blev gentaget af flere politikere: ”Vi skal bare undgå at gå i panik og lave nogle tossede løsninger. Lad os fortælle borgerne, at der kommer nogle anbefalinger.”

Stevnsbladet har derfor bedt Flemming Petersen uddybe dette.

”Politikerne har bedt forvaltningen om at komme med anbefalinger og eventuelle løsningsforslag inden nytår. Men netop nu modtager stevnsborgere med f.eks. naturgas, regninger på langt over 10.000 kr. per kvartal. For hver måned der går, mister de penge, som kunne bruges til anden og billigere varmekilde, bl.a. varmepumpe, der kan fås tilskud til. Så hvor længe skal borgerne ‘slå koldt vand i blodet’?”

– Grunden til, at vi anbefaler at vente til nytår, er, at en fælles varmeløsning vil være billigere at deltage i for den enkelte. Og jo flere, der vil være med på at en fælles varmeløsning vil gøre den kritiske masse de enkelte steder større, vil gøre det mere muligt at etablere en fællesløsning. Men når det er sagt, er det jo i sidste ende op til den enkelte at vurdere, hvad der er bedst for ens egen husstand, lyder hans svar.

”Svar inden nytår”

Stevns Kommune har på nuværende ikke fjernvarmeanlæg, hvilket findes i nabokommunerne Køge og Faxe, så derfor spurgte Stevnsbladet også udvalgsformanden om det overhovedet er realistisk at koble sig til f.eks. fjernvarme fra Faxe eller Køge, og i så fald hvad er tidsperspektivet? Og er der overhovedet tilsvarende “fjernvarmelignende”-løsninger, som Stevns Kommune selv kan fremme?

Og Flemming Petersen svarede kort: – Det er netop det, der er ved at blive undersøgt og meldt ud inden nytår.

”Kan borgerne regne med at de anbefalinger/løsninger som kommunen vil foreslå, kan hjælpe til fællesløsninger i bl.a. landsbyer og større boligkvarterer, idet vi kan forstår, at borgere der ikke kan se sine naboer, må klare sig selv? ”

– Det, vi siger er, at hvis du ikke kan se din nabo fra dit eget hus, vil en fælles varmeløsning sandsynligt ikke være rentabelt. Og her kan du allerede nu overveje om den energikilde du har nu, er sikret til den fremtid vi står over for. For dem og alle andre gælder det at vi inden nytår, vil komme med en meddelelse om netop deres bolig ligger i et område med mulighed for fælles fjernvarmeløsning, slutter Flemming Petersen.

Kommunens hjemmeside

Kommunalbestyrelsen endte med at tage orienteringen til efterretning.

På Kommunens hjemmeside findes materiale om opvarmning af private boliger. Materialet ligger under “Natur & Miljø” – “Klima & Energi”. Der er desuden lagt information og nyttige links på Kommunes hjemmeside, med hjælp og vejledning til hvordan man som privat kan etablere et fjernvarmeselskab.

Der planlægges et muligt borgermøde til september.

Fakta om energikilder

Ifølge et udtræk fra BBR marts 2022 er der 10.650 husstande på Stevns – 59 pct. af dem er enfamiliehuse. Der er ca. 4.200 husstande opvarmes med gas og ca. 2.100 opvarmes med olie.
2/3 af energiforbruget i husholdningerne anvendes til opvarmning.

Der er udlagt naturgasnet i Hårlev, Store Heddinge, Rødvig, Strøby Egede, Valløby, Klippinge, Hellested, Lille Heddinge, Sigerslev samt til enkelte storforbrugere.

(Kilde: Stevns Kommune)

Skriv en kommentar