(Last Updated On: 29. december 2014)

LaeserneSkriverAf: Henning Urban Dam Nielsen,
Socialdemokratiet og medlem af Børneudvalget

Jeg har tidligere skrevet og talt for at bevare kommunens skovgruppe med tilhørende bus i en institution. Dette har jeg gjort, fordi jeg mener, at kvaliteten af dette tilbud er noget helt særligt. Det er veldokumenteret, at børnenes læring og trivsel drager nytte af et sådan tilbud. Dette har flertalsgruppen desværre aldrig forholdt sig til.
I stedet bruger borgmesteren nu den store interesse for skovgruppen og bussen, som argument for flertalsgruppens nye model, hvor alle institutioners børnegrupper tildeles ca. seks busture årligt. For mig at se udstiller det blot borgmesterens manglende indsigt i skovgruppetilbuddet, eller også er det en bevidst politisk fordrejning af virkeligheden. Flertalsgruppens model kan på ingen måde gøre det ud for det tilbud, skovgruppen med tilhørende bus var!
Flere politikere fra flertalsgruppen taler for, at vores institutioner skal have en særlig profil. Det, synes jeg, lyder som en god ide. Men hvorfor er det så, at flertalsgruppen vælger at nedlægge skovgruppen med tilhørende bus? Det er da en profil, der vil noget!
Jeg kan endvidere læse i Dagbladet og på kommunens hjemmeside, at flertalsgruppen ikke mener, at de har nedlagt skovgruppen. Skovgruppen kan sagtens bevares som en gruppe i institutionen, siger de. Det kan forældrebestyrelsen selv beslutte!
Så kære forældrebestyrelse, ”hvis I ønsker det, kan I bare beslutte, at I vil have en skovgruppe”. P.S. ”vi har solgt jeres bus”.
Det holder jo ikke! Det er endnu en politisk fordrejning af virkeligheden.
Hvis dette er et eksempel på, hvad flertalsgruppen mener med profilinstitutioner, er det jo blot en titel uden indhold, og så bliver det uden min stemme. Mit bud skal i stedet være, at vi som børneudvalg og kommunalbestyrelse lader os optage af kvalitet og indhold frem for ord og titler.

Skriv en kommentar