(Last Updated On: 25. august 2015)

Projekt både ogDet sidste, som er blevet klar til brug, er en platform med et fiskebassin, hvor børn – og voksne – kan ”klappe” en fisk. (Foto: Stevns Turistbureau)

RØDVIG: Stevns Turistforening og Rødvig Fiskeriforening har gennem de sidste år – sammen med Stevns kommune og andre samarbejdspartnere – arbejdet på at skabe ny fremgang for Rødvig Havn. Det er sket via udviklingsprojektet ”BÅDE/OG – fiskeri og turisme på Rødvig Havn”.

Projektet, der er fået økonomisk støtte fra LAG, FLAG, Realdania, Region Sjælland, Friluftsrådet, Nordea Fonden og Stevns kommune, har blandt andet medført, at der er blevet etableret en række nye faciliteter på havnen. Blandt andet er der opsat toiletter ved Bådeværftet, der er etableret nyt slæbested og parkeringsplads for trolling-fiskere, der er opsat udekøkken og kommet udendørs opholdsområde med grill, ny bro for kanoer og kajakker, en maritim legeplads, et klap-en-fisk-anlæg for børn, borde og bænke på Christiansø og endelig er der de mobile boder til anvendelse ved events på havnen i Rødvig og andre steder i kommunen. Senere vil der kommer information om fiskene og havnens historie.

Projektet er nu afsluttet, og det blev markeret ved en lille sammenkomst på havnen i fredags for bl.a. medlemmer af LAG, FLAG og styregruppen for projektet, hvor deltagerne ved selvsyn kunne se, hvad der er kommet ud af projektet.

De enkelte elementer er løbende blevet taget i brug. Turistbureauet oplyser, at de nye tiltag alle har været til stor glæde for såvel gæster som lokale beboere, der over sommeren er kommet med mange positive tilkendegivelser.

Skriv en kommentar