(Last Updated On: 29. marts 2017)

To unge arkitekter har lavet et bud på et besøgs- og forskningscenter i Højerup, som de kalder »Nye rum til geologisk forskning og formidling ved Stevns Klint«

Visualisering fra havet. (Simon Reseke og Henrik Drejer Andersen)

Stevns: Det flot formidlede projekt fremgik af en aktuel afgangsudstilling for arkitekter og designere, på Kunstakademiets arkitektskole.

Stevnsbladet fik et tip fra designerne Vibeke Maj Magnussen og Claus Boye Petersen fra Tingtegneriet i Frøslev. De synes, at projektet så så godt og lovende ud, at det fortjente opmærksomhed fra alle, som interesserer sig for udviklingen af potentialet i Verdensarven.

Og imponerende er det.

Dispensation inspirerer

De to unge arkitekter er Simon Hou-Vangsaae Reseke og Henrik Drejer Andersen. De valgte Stevns Klint, fordi de er optaget af Unescos Verdensarvsliste, og det aktuelle behov for nye rum til forskning og formidling.

– Vi blev i første omgang inspireret til opgaven, i forbindelse med diskussionen af hvorvidt, der skulle gives tilladelse til at etablere forskellige projekter indenfor den danske kystbeskyttelseslinie, siger Simon Reseke, og fortsætter:

– Da Stevns Kommune, som ét af ti forsøgsprojekter, fik dispensation til at bygge indenfor denne, så vi et potentiale i at undersøge, hvordan et område som Stevns gennem arkitektonisk planlægning og etablering af forsknings- og formidlingsfunktioner, kunne udnytte det destinationsudviklende potentiale, der kan ligge i at blive udpeget som Verdensarv, slutter han.

Forskere og besøgende

De to arkitekters fælles afhandlingsprojekt har en vision om at samtænke Stevns Klint som en oplevelses- og forskningsdestination.

– Vi forsøger at skabe mulighed for, at den besøgende og forskere, kan tilegne sig viden om de stedsspecifikke geologiske forhold, forklarer Henrik Drejer Andersen, og tilføjer:

– Så kan de efterfølgende udforske det store landskab langs klinten på egen hånd.

Interesse for projektet

Eksamensopgaven har givet de unge arkitekter visse friheder til at placere og udforme projektet. Begge er bevidste om, at de igangværende undersøgelser, af hvor et besøgscenter bør etableres langs klinten, peger på området omkring Boesdal i stedet for Højerup, hvilket naturligvis vanskeliggør et videre arbejde med projektet.

Men Simon Reseke og Henrik Drejer Andersen har fundet det meget spændende at arbejde med området, og har siden deres eksamen, oplevet interesse for projektet fra flere på Stevns.

sky

Visualisering af udstilling. (Simon Reseke og Henrik Drejer Andersen)

 

Skriv en kommentar