(Last Updated On: 26. oktober 2021)

Ønske om trappe og bro ved Boesdal Kalkbrud

Pyramiden i Boesdal har tidligere huset kulturarrangementer. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Kommunalbestyrelsen var næsten enige om en række nye projekter i forbindelse med udviklingsplan Destination Stevns Klint, da politikerne debatterede tiltag, der skal sikre en bæredygtig udvikling af området og sikre en rød tråd i oplevelsen af Stevns Klint.

Attraktivt turistmål

Udviklingsplan Destination Stevns Klint blev i 2020 udarbejdet i et samarbejde mellem Stevns Kommune, Verdensarv Stevns og RealDania.

Stevns Kommune arbejder målrettet på at udvikle verdensarvsområdet Stevns Klint som et attraktivt turistmål, sagde borgmesteren, der roste en forundersøgelse, hvor Boesdal Kalkbrud og Højerup er udpeget som steder, der skal forløse potentialer om Pyramiden som nyt kulturhus, samt trappe til stranden og en bådebro ved Boesdal Kalkbrud. Forundersøgelsen er gennemført med støtte fra RealDania.

– Det er en fin rapport, som simpelthen er nøglen til fondsmidler. Jeg er både positiv og optimistisk, sagde borgmester Anette Mortensen (V), som blev bakket af op formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget, Mikkel Lundemann (K).

– Dette viser, at vi er meget seriøse og professionelle omkring hele udviklingen af Destination Stevns Klint, og det ved fondene, sagde han.

Bro i Højerup må vente

Undersøgelsen peger på flere selvstændige delprojekter, hvor bl.a. Pyramiden skal udvikles som et arkitektonisk spændende kultur- og eventhus. Herunder skal Pyramiden forbedres med el, vvs, scene med videre, og så skal tag og jordlag skiftes, da det indeholder asbest.

I Boesdal Kalkbrud skal der etableres en diskret trappe til klintens top. Desuden etableres en bådebro, så f.eks. en rutebåd og kajakker kan lægge til.

Mulighed for en tilsvarende trappe og bro i Højerup må afvente, idet Stevns Kommune ikke der har fået dispensation til at bygge inden for strandbeskyttelseslinjen, som er sket for de øvrige projekter.

Ø ønskede akustikrapport

Sejer Folke (Ø) var enig i, at det var en flot rapport, men manglede et punkt.

– Inden vi bruger en masse penge på at renovere, så skal vi vide hvad vi kan bruge Pyramiden til. Enhedslisten ønsker at der laves en akustik rapport, så vi ved om Pyramiden kan bruges til koncerter, sagde han.

Mikkel Lundemann fandt, at det skulle mand ikke ”bruge krudt på”, idet mange allerede havde afholdt flere koncerter, og Line Krogh Lay (R) var enig, ”for vi ved jo hvordan forholdene er”.

– Det er jo ikke en koncertsal vi er ude i, fastslog hun.

Henning Urban Dam (S) fandt, at udviklingsplanen er ”en investering, der skaber flere indtægter i fremtiden”, og Mogens Haugaard (N) erklærede sig meget tilfreds med planerne, som vil ”skabe synergi mellem Besøgscentret og Pyramiden”.

Kommunalbestyrelsen vedtog med 17 stemmer mod DF, at tage udviklingsplanen til efterretning.
sky

Skriv en kommentar