(Last Updated On: 14. februar 2020)

Hårlev: Det er helt naturligt at blive overvældet af tanker og følelser, når man selv eller ens nærmeste bliver ramt af kræft. Mange kræftpatienter klarer sig med hjælp fra familie, venner og kollegaer eller ved en god kontakt til en læge og sygeplejersker. Men nogen gange kan der være brug for mere hjælp. Så kan det være en lettelse at tale med en person, der ikke er følelsesmæssigt involveret i ens situation.

På Stevns har alle borgere, der berørt af kræft – hvad enten man selv er ramt, er pårørende eller efterlevende – mulighed for at få et lokalt tilbud om rådgivning og støtte fra Kræftens Bekæmpelse.

Stevns Kommunes har nemlig siden 2018 haft et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i Næstved om at tilbyde borgere fra Stevns et lokalt kræftrådgivningstilbud. Når man har brug for hjælp, har det stor betydning, at hjælpen er til at få tæt på dig.

Kræftens Bekæmpelses rådgiver er på Sundheds- og Frivillighedscenteret i Hårlev den sidste mandag i hver måned. Vil man booke tid til en samtale, skal man henvende sig til Kræftrådgivningen i Næstved på telefonnummer 70202646.

– Samtalerne kan handle om hjælp til at tackle bekymringer eller angst eller det kan handle om rådgivning i forbindelse med økonomiske eller sociale spørgsmål. Det kan også være spørgsmål om behandling eller senfølger eller råd til at turde tale med familien. De tanker som fylder allermest hos dig vil være omdrejningspunktet i samtalerne, oplyser Denni Pedersen, der er sundhedskonsulent i Stevns Kommune.

Rådgivningssamtalen kan foregå én til én, sammen med en pårørende eller, hvis der er behov for det, sammen med hele familien.

Man kan finde mere information på Sundheds- og Frivillighedscenteret i Hårlev, hvor man kan hente en pjece på væggen med pjecer ved indgangen. Man er også velkommen til at henvende sig direkte til sundhedskonsulent Denni Pedersen på tlf.nr. 20252174 eller e-mail denped@stevns.dk.

Skriv en kommentar