(Last Updated On: 27. april 2021)

Line Krogh Lay (R) vil ikke stemme for en statsvej, der går gennem et flagermusebiotop i Vallø Storskov. Og hun holder Kommunalbestyrelsens flertal fast på, at vejen ikke skal syd om Hårlev, sagde hun på den radikale generalforsamling.

Af Henrik Fisker

For syv år siden mødtes en række beboere fra området vest for Endeslev for at protestere mod planerne om en statsvej gennem deres område. Efter Vejdirektoratets VVM-redegørelse siger Radikale nu klart fra over for »flagermusevejen«. (Foto: Henrik Fisker)

Stevns: Som den første politiker i flertalsgruppen melder Line Krogh Lay nu fra over for den sydlige linjeføring af en muligt kommende statsvej mellem Stevns og Sydmotorvejen. Det slog hun i klare vendinger fast på den radikale vælgerforenings generalforsamling, som mandag aften i sidste uge blev gennemført virtuelt.

– Jeg er ikke til sinds at pløje igennem et flagermusehabitat. Det vil vi aldrig få igennem EU, der aldrig vil afvige fra VVM-redegørelsens anbefalinger. Så er der den anden og sydligere linjeføring syd om Hårlev, som er lavet af Vejdirektoratet. Den kom som en overraskelse for Kommunalbestyrelsen, og vi lavede et høringssvar, som talte imod den. Dette høringssvar står jeg ved, selv om regeringen frister med penge til asfalt. Det håber jeg søreme, at de andre i Kommunalbestyrelsen også står ved, sagde Line Krogh Lay i sin kommunalpolitiske beretning.

Ikke lyst til kompromis

Hun konkluderede sammenfattende, at »det begynder at blive meningsløst« at kæmpe for den sydlige linjeføring af statsvejen. Det fik Louise Allis til at spørge, om statsvejen skal »parkeres helt, eller om der stadig er et håb et eller andet sted«.

– Lige nu synes jeg, at det ser sort ud, for der er nogle kompromiser, som jeg ikke har lyst at indgå. Min livret var en nordligere løsning, der går nord om skoven og syd om Herfølge. Den vil samtidig kunne aflaste trafikken omkring Herfølge. Men jeg ved godt, at Vallø-fredningen kom i vejen, sagde Line Krogh Lay.

Hun tilføjede, at en statsvej syd om Hårlev næsten ingen effekt har på trafikpresset.

– Det ser ikke godt ud. Der er langt fra visionen om at flytte bilerne væk fra Køge. Jeg kommer ikke til at gå ind for en vej syd om Hårlev, som flytter så få biler, og som koster 100 millioner mere end den nord for, sagde hun.

Tyge Birk kommenterede hendes synspunkt med, at uanset hvor man lægger en vej, vil den komme til at genere nogen.

– Der er også den mulighed at sige nej til det hele. Min holdning er, at man hellere skal udfordre det med flagermusene end at gå med på den meget sydlige linjeføring, sagde han.
Line Krogh Lay slog imidlertid fast:

– Vi skal ikke have en vej for enhver pris. Hvis omkostningerne overstiger effekten, så er det bedre bare at sige nej, sagde hun.

To uspiselige forslag

Michael Løvendal Kruse – der også er formand for Danmarks Naturfredningsforening Stevns – havde følgende analyse af situationen:

– Det er to uspiselige forslag, som Vejdirektoratet lægger på bordet. Måske sker det med henblik på, at vi så skal sige nej tak til dem begge, og så har vi haft vores chance. Vi kan ikke gå gennem skoven, hvor der lever nogle meget sjældne flagermus – også set på europæisk plan – og den meget sydlige linjeføring flytter så lidt trafik, at det undrer mig, at modellen overhovedet er kommet med, sagde han.

I debatten kom der også en stikpille til politikerne i Køge Byråd, der i næsten fuld enighed afviser en nordlig linjeføring med udgangspunkt i Prambroen og Billesborgvej. Det fik aftenens dirigent: Søren Johansen – som er radikal spidskandidat til kommunevalget i Køge Kommune – til at komme med følgende »refleksion fra nabokommunen«:

– Som bekendt har Radikale ikke været medlem af Byrådet de seneste 11 år, så vi er ikke en del af dette her. Men det er en fornøjelse, at I er så engagerede i denne sag. Det er stærkt at høre, sagde Søren Johansen uden at afsløre, hvor han selv står i debatten om linjeføringen af en eventuelt kommende statsvej.

Kommunalbestyrelsen får på et kommende temamøde en orientering om sagen, inden politikerne skal komme med et høringssvar om Vejdirektoratets VVM-redegørelse inden starten af juni.

 

 

Skriv en kommentar