(Last Updated On: 20. april 2017)

De radikales nyvalgte bestyrelse. Fra venstre formanden Bjarne Hendrichsen, Michael Løvendahl Kruse, Bjørn Hansen, Birgit Voegt, Tyge Birk og Niels Hejlskov. (Privatfoto)

Hårlev: De politiske partier ruster sig til efterårets kommunalvalg. Således også Det Radikale Venstre, som holdt generalforsamling den 6. april.

Line skal være borgmester

De radikales statusmøde om året der gik, var også rettet mod året der kommer. Og især kampen om borgmesterposten på Stevns. Line Krogh Lay er den, de radikale helst så bære borgmesterkæden, og Jørgen Gregersen manden, som skal hænge den om hendes hals.

De to satser på et fortsat samarbejde i kommunalbestyrelsen, fremgik det af både beretning og debat. Der er formelt opstillingsmøde i slutningen af april.

En ekstra udvalgspost

Der blev udtrykt glæde over den nye flertalsgruppe udenom Venstre i kommunalbestyrelsen.

Der var også glæde over den beskedne medlemsfremgang på fire nye radikalere.

I forbindelse med etableringen af den nye flertalsgruppe, fik de radikale en udvalgsplads mere. Og sidder nu i både Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget samt i Plan- og Teknikudvalget.

Lokal aktivitet

Udover den traditionelle beretning, som blev holdt af formanden Bjarne Hendrichsen, var der også referater fra de radikales deltagelse i en række kommunale udviklingsprojekter og aktiviteter, som f.eks. Ungdomsrådet, Udvikling Stevns, og Frivillighedscentret.

Opstillingsmøde 24. april

Formanden opfordrede til at arbejde for det bedst mulige resultat ved kommunalvalget 2017. Og i den forbindelse afholdt de radikale en workshop den 9. april, hvor der blev udarbejdet et valgprogram.

Beretningen blev vedtaget, og formand, Bjarne Hendrichsen genvalgt. Tyge Birk og Bjørn Hansen fik to år i bestyrelsen og Birgit Voigt et enkelt.

Mødet sluttede med en orientering om det kommende opstillingsmøde i Strøby Egede 24. april 2017.
sky

 

Skriv en kommentar