(Last Updated On: 29. april 2022)

Line Krogh Lay blev genvalgt til kommunalbestyrelsen og blev på Radikale Venstres generalforsamling rost af formanden Bjarne Hendrichsen for sin enorme indsats i valgkampen. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Af Henrik Fisker

Hårlev: I Dagbladets valginterview med Radikale Venstre forud for efterårets kommunevalg udstrålede spidskandidaten stor politisk selvtillid. Ved den lejlighed følte Line Krogh Lay sig sikker på en fremgang for partiet og håbede på to eller måske tre mandater ved valget.

Sådan gik det imidlertid ikke. Da valgaftenen var slut, stod det klart, at partiet havde fået en mindre tilbagegang. 720 stemmer blev det til svarende til en nedgang på 47 – eller målt i procent fra 5,9 til 5,6. Lige akkurat nok til at sikre genvalg af Line Krogh Lay uden brug af overskydende stemmer fra det røde valgforbund, som partiet indgik i.

Men da vælgerforeningen onsdag aften i sidste uge holdt generalforsamling på Frivillighedscentret i Hårlev, var der ingen beklagelser over resultatet. Både formand Bjarne Hendrichsen og kommunalpolitiker Line Krogh Lay udtrykte i deres beretninger glæde over, at det var lykkedes at komme i Kommunalbestyrelsen for tredje gang i træk.

Nogenlunde status quo

– Efter en noget turbulent periode i partiets landspolitik lykkedes det os at få et et valgresultat, som var nogenlunde status quo og har fastcementeret os selv som et kommunalpolitisk parti i Stevns Kommune, sagde Line Krogh Lay.

Bjarne Hendrichsen gav især “Lines enorme indsats” i valgkampen æren for, at det lykkedes at få hende genvalgt, men takkede også de to unge kandidater: Sofus Christensen og Johannes Frimodt-Mølller – for deres indsats og deraf følgende gode stemmetal, der var medvirkende til at sikre partiets repræsentation.

Ligesom valgresultatet var udtryk for en marginal tilbagegang, har medlemstallet udviklet sig næsten parallelt. Det seneste år har den radikale vælgerforening netto mistet et enkelt medlem, så der nu er 23 i stedet for 24 for et år siden.

Med hiv og sving

Både formanden og politikeren kommenterede aftalen ved konstitueringen.

– Det lykkedes med hiv og sving at få en god aftale ved konstitueringen, så vi endnu engang er repræsenteret i flertalsgruppen og kan være med til at sætte dagsorden i den kommende valgperiode, sagde Line Krogh Lay, som dog ikke selv fik en formandspost for ét af de stående fagudvalg.

Også Bjarne Hendrichsen glædede sig over konstitueringen med Socialdemokratiet og Venstre, der bekræfter det radikale ønske om et samarbejde hen over midten.

Begge noterede, at stemningen i den nye kommunalbestyrelse er god, og Line Krogh Lay lagde til, at valget af otte nyvalgte “har ændret dynamikken i positiv retning”.

Fokus på energiforsyning

Hun ser frem til at blive formand for det kommende opgaveudvalg, der skal arbejde med den grønne omstilling og bebudede, at der snart kommer nyt om, hvad arbejdet mere konkret skal gå ud på.

Netop den grønne omstilling fyldte lidt i hendes redegørelse til generalforsamlingen:

– Vi har haft fokus på, at nyt byggeri bliver mere bæredygtigt. Vi har haft fokus på at skabe mere biodiversitet og natur. Alt dette skal vi stadig arbejde på. F.eks. med hensyn til Tryggevælde Å som naturpark. Nu er tiden kommet til også at rette opmærksomheden mod vores energi- og varmeforsyning. Over 4000 husstande i Stevns Kommune er opvarmet af naturgas, og hvis ikke klimaet har skubbet nok på, så har krigen i Ukraine skabt en brændende platform og akut situation i forhold til at få kigget på opvarmningen af vores eksisterende boligmasse. Herudover har vi stadig en del oliefyr i landsbyerne og landdistrikterne. Det vil være én af mine kæpheste i denne periode at begynde at finde en vej ud af den suppedas, bebudede Line Krogh Lay.

Øvrige emner

Andre emner i hendes tale til generalforsamlingen var modtagelsen af ukrainske flygtninge i Stevns Kommune foruden udsigten til, at der snart kommer nye skinner på Østbanen.

Desuden talte hun om at sikre et godt erhvervsklima i kommunen, at fastholde de gode resultater på arbejdsmarkedsområdet, at sikre kulturen mere spillerum samt at udnytte potentialet i åbningen af besøgscentret i Boesdal Kalkbrud til at give turismen og bosætningen yderligere et boost.

Skriv en kommentar