(Last Updated On: 19. februar 2015)

De Radikale på Stevns ønsker at udbrede turismen ved at etablere en række af forskelligartede aktiviteter langs den stevnske kystlinje

Bjarne og Line ved klinten

Bjarne Hendrichsen og Line Krogh Lay fra Radikale Venstre Stevns har en vision for den stevnske kystlinje. (Foto: Privatfoto)

STEVNS: Den seneste tid har debatten på Stevns blandt andet været præget af verdensnaturarv, herunder placeringen af et nyt besøgscenter. Senest har borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) foreslået Boesdal som et velegnet sted til at opføre et besøgscenter.
I Radikale Venstre Stevns er man enige i ønsket om at sprede aktiviteterne langs hele kystlinjen.
”Vi har i dag en del faldskærmsturister, altså turister, som lander og hurtigt kører herfra igen. De kan i princippet være her en eftermiddag uden at bruge en krone”, siger kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, Line Krogh Lay (B).
”Vi skal tiltrække forskellige turister, som kan besøge forskellige steder ud fra deres interesser. Vi skulle gerne få dem til at blive lidt længere, ved at tilbyde dem mere”, supplerer Bjarne Hendrichsen, formand for Radikale Venstre Stevns.

Besøgscenter i Højerup
Formidlingen af verdensnaturarven og besøgscenteret bør, efter de radikales overbevisning, placeres i Højerup.
”Det er mest naturligt at placere besøgscentreret i Højerup, hvor man kan se fiskeleret på en længere strækning. Det er ikke synligt i Boesdal Kalkbrud. hvor man skal gå helt ud til Korsnæb for at se det”, forklarer Line Krogh Lay (B) og fortsætter:
”Måske behøver et besøgscenter med fokus på klintens historie og verdensnaturarven ikke at være større, end de 1000 kvadratmeter, som vi gerne må bygge. Man kunne så eventuelt vælge at placere den mere egnshistoriske del i et egnsmuseum i Store Heddinge”.
Udspillet fra de radikale omfatter også havnen i Rødvig, et eventcenter i Boesdal, Fyrcenteret med vandrerhjem og plads til autocampere, fuglelivet ved Mandehoved, Bøgeskoven samt en udvidelse af Trampestien.

Logistik og finansiering
”Vi er selvfølgelig klar over, at flere turister vil medføre en øget belastning på vejnettet. Men det vil ske uanset hvad”, siger Bjarne Hendrichsen, med tanke på udnævnelsen af Stevns Klint på verdensarvslisten.
”Man kunne for eksempel etablere en cykelsti langs Hærvejen. Og Stevnsbussen er en fremragende idé, som vi skal fastholde og eventuelt udvide; både med flere afgange og ved at udvide perioden, hvor den kører med et par måneder, så også de tyske turister, som kommer senere på sæsonen, kan få glæde af den”, foreslår Line Krogh Lay.
”Udover logistikken handler det også om finansiering, hvor det kan blive sværere at rejse fondsmidler til en hel palet af aktiviteter end til et enkelt besøgscenter”, siger Bjarne Hendrichsen.
Begge erkender de således, at deres forslag om at sprede aktiviteterne ud langs kysten også vil byde på udfordringer.
”Uden at kende finansieringen mener vi, at vores forslag er det ideelle”, slutter Line Krogh Lay.
rmh

Læs hele udspillet i weekendens udgave af Stevnsbladet.

Skriv en kommentar