(Last Updated On: 7. januar 2022)

Stevns Klint: Stevns Kommune fik få dage før jul en stor julegave fra den filantropiske forening Realdania: En pengegave på ikke mindre end 25 mio. kroner, som skal bruges til udviklingsprojekter i verdensarvsdestinationen Stevns Klint med fokus på områderne Boesdal Kalkbrud og Højerup.

Pyramiden i Boesdal Kalkbrud er et af de projekter, som skal være med til at løfte området og formidlingen af Stevns Klint som Unesco Verdensarv. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

– Jeg er simpelt hen så glad og stolt over, at Realdania har kigget vores vej og ønsker at være en del af at udvikle Stevns Klint som besøgsdestination. Vi er lige nu godt på vej med et enestående besøgscenter, som skal være portalen ud mod hele verdensarvsområdet, og nu tager vi næste skridt, som handler om at løfte omgivelserne; for eksempel Pyramiden og de øvrige bygninger i Boesdal, stiforløb i Boesdal, trappe i Højerup samt formidlingen generelt langs klinten, siger borgmester Anette Mortensen (V).

Det samlede projekt for udvikling af området består således af flere delprojekter, der endnu ikke er endelig projekterede. Fælles for dem alle vil dog være fokus på at øge oplevelsesværdien, kendskabet og tilgængeligheden til Stevns Klint og Verdensarven. Samtidig skal projekterne og verdensarven bidrage til udviklingen af et levende lokalsamfund og bæredygtig turisme.

De forskellige udviklingsprojekter indgår alle i et samlet projekt til cirka 58 mio. kroner, hvoraf Stevns Kommune selv har afsat godt 11 mio. kroner.

Realdania, der blandt andet arbejder med at udvikle steder, der er gode at besøge – og samtidig gode at bo og arbejde, er de første til at give en positiv tilbagemelding om støtte:

– Stevns Klint er mere end ler og fossiler. Det er vores fælles historie og kulturarv koblet med et rigt natur- og dyreliv – et helt særligt sted med stor betydning for både lokalsamfund og besøgende. Vi vil gerne være med til at skabe de bedst mulige rammer for fremtidens formidling af kulturarven, historien og naturen – vi ser turisme som en løftestang for lokal udvikling, og det er vigtigt med en bred tilgang til bæredygtig turisme, som tager hensyn til klima, økonomi, kultur og social sammenhæng, siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk fra Realdania.

Udover støtten fra Realdania har Stevns Kommune andre fondsansøgninger ude, som der ventes svar på i det nye år.
rmh

Fakta:

  • Stevns Klint blev optaget som UNESCO Verdensarv i 2014, fordi det er det bedste sted i verden at se sporene fra den asteroide, der for 66 mio. år siden var medvirkende til at mere end 50 % af alt liv på Jorden uddøde, også dinosaurerne.
  • Realdania er en filantropisk forening med omkring 170.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Det er f.eks. byudvikling, byggeri og bevaring af vigtige kulturmiljøer. Bæredygtighed er en rød tråd i en stor del af Realdanias arbejde. Realdania har siden år 2000 støttet omkring 4.300 projekter med mere end 20 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.
  • Realdania støtter Stevns Kommune med 25 mio. kr. Det samlede budget er på i alt ca. 58 mio. kr., hvoraf Stevns Kommune altså selv finansierer godt 11 mio. kr.
  • Fonden Stevns Klint Besøgscenter er lige nu i gang med at bygge et besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud. Byggeriet er gjort mulig via en generøs donation på 80 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar