(Last Updated On: 7. september 2021)

Vand skal ikke købes i supermarkedet – derfor skal vi sikre, at der fortsat er rent vand i hanerne. Danmark er et af de få lande, hvor vi kan hente drikkevandet direkte op af jorden og sende det ubehandlet ud i hanerne. Men det kan snart være slut, hvis vi ikke griber ind.

GEUS har registreret 1.100 pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet i Danmark – og der er kun dem, vi har ledt efter, så der er sikkert mange flere.

Stevns kommune skal udpege og undersøge de områder, vi indvinder vores vand fra og sikre dem mod nedsivning af pesticider og andre giftstoffer.

Vi skal lave sprøjtefri zoner, enten ved frivillige aftaler eller gennem at opkøbe jord. Borgerne i kommunen skal også hjælpe til, ved at droppe deres gift i parcelhushaven – her bør vi intensivere den fortsatte inddragelse og inspiration af borgerne.

Vi skal rejse beskyttende skov og vild natur på vores indvindingsområder og over vores grundvandsboringer – det vil samtidig styrke biodiversiteten.

SF vil i den kommende periode i kommunalbestyrelsen arbejde for, at vores børnebørn, ligesom vi, får mulighed for rent, urenset drikkevand i hanerne.

Michael Graakjær
Kandidat til kommunalbestyrelsen for SF

Skriv en kommentar