(Last Updated On: 8. oktober 2018)

Nystiftet forening overtager mindre lokal havn

Bøgeskov Havns nye bestyrelse. Det er (fra v.) Palle Christensen, Hellested, Anders Hansen, Gjorslev, Lars Honoré, Gjorslev, Dan Bøgeskov Pedersen, Bøgeskov, Per Frimann (formand), Højstrup, Leif Larsen, Klippinge, Jørgen Sørensen (suppleant), Sigerslev, Karsten Pedersen, Store-Heddinge, Finn M. Angelo, Bøgeskov, Thor Grønbæk, Holtug. (Foto: Per O. Jørgensen).

Bøgeskov Havn: En flok barkede og søstærke karle på den nordstevnske kyst, stævnede for nyligt ud for at sikre, at både sejlere og offentligheden i almindelighed, fortsat får mulighed for at nyde det unikke naturområde med en havn ved Bøgeskoven.

Dødsspiral stoppet

Foreningen Bøgeskov Havn har overtaget ejerskabet fra Stevns Fiskeriforening.

– Som brugere af denne naturperle kunne vi ikke bare se på, at havnens dødsspiral fortsatte, lyder det gennem bølgetorden fra foreningens formand, Per Frimann.

Derfor er stifterne af Foreningen Bøgeskov Havn nu klar til at tage fat, hører man mandskabet råbe i kor.

– Og vi vil bede alle gode kræfter om at hjælpe os med genopbygningsarbejdet, siger Per Frimann.

Fiskeriet ebbede ud

I de senere år er havnen i stigende grad blevet ramt af den negative udvikling indenfor fiskeriet, og i dag er der kun en enkelt fuldtidserhvervsfisker og to bierhvervsfiskere tilbage som hjemmehørende i havnen.

Det har i årenes løb forringet havnens indtjening i en grad, der efterhånden gjorde det vanskeligt at finansiere den vedvarende kamp for at hindre tilsanding af sejlrenden.

Bliver en foreningshavn

Skiftet fra privat erhvervshavn til ren foreningshavn åbner nye muligheder for at rejse penge til det genopbygningsarbejde, som nu forestår.

Søens folk i Bøgeskoven vil nu sætte alle sejl til for at rejse midler fra fonde, private og offentlige kilder.

– Mange mennesker, ikke blot sejlere, nyder året rundt herlighedsværdierne her, og vi er meget bevidste om samspillet med de øvrige udflugts-og turistmål på Stevns, ikke mindst fordi Bøgeskov udgør den nordlige indgangsport til Trampestien langs Stevns Klint og dermed tilgængeligheden til verdensarvsseværdighederne, slutter skipper Frimann.

 

Skriv en kommentar