(Last Updated On: 31. maj 2022)

Stevns Kommunes politiske udvalg for Børn, Unge og Læring (BUL) er hjemvendt efter halvanden dags intenst program ved topmøde i Kommunernes Landsforening (KL).

Her blev der indledningsvist givet et kort men ensartet billede af, hvordan børns muligheder i fuldstændigt entydig grad bestemmes af forældrenes uddannelseslængde. Det gælder sociale færdigheder ved påbegyndelse af børnehave, faglig præstation i folkeskolen, (fra)valg af ungdomsuddannelse, livsindkomst og endda livslængde og sundhed. Budskabet var klart: “Social arv gør sig gældende gennem hele livet”. Dette er en særlig udfordring her i Stevns, hvor mere end en fjerdedel af de 25-årige ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og hvor en femtedel højst har opnået grundskoleniveau.

Det er vores rolle som politikere og samfund at afhjælpe og imødegå tendensen, hvor social arv og ophav bestemmer de unges muligheder i livet. Ingen skal være frataget muligheder fra livets begyndelse. Det er ikke en nem opgave, og udviklingen har på landsplan været stagneret i årevis – faktisk er det blevet lidt værre med den sociale mobilitet. “Formel lige adgang giver ikke reel lige adgang”, blev der også sagt i oplægget, for det er de ressourcestærke, der kan navigere i mulighederne på deres børns vegne, og som derfor får det største udbytte. At have mere fra start giver så at sige også mere i hvert led, så uligheden øges fra udgangspunktet og gennem hele livet.

Der er derfor nok at tage fat på for det politiske udvalg i Stevns Kommune. Tidlig indsats for læring, forebyggelse af skolevægring, en stærk vejledning og dermed flere i ungdomsuddannelse er de bedste greb til at stoppe skruen, der ellers virker uden ende. Det bliver spændende at tage fat i nogle af de inputs, vi fik med os, samt at dykke ned i både KLs spritnye uddannelsesudspil og Reformkommissionens anbefalinger på området og se, hvad der kan gøre sig gældende for stevnske forhold.

Det interessante er, at vi altid taler om at bryde den sociale arv, så børn af de ufaglærte bliver faglærte eller langtuddannede i stedet for at ende som ufaglærte. Det er virkelig vigtigt. Men det er lige så vigtigt, at direktørens børn kan blive faglærte og kortuddannede og ikke kun kan ende som langtuddannede. Det har vi brug for, hvis vi gerne vil have et lige samfund med lige muligheder fra fødslen. Og i sidste ende er det dét, der er reel lighed; at alle børn har samme muligheder uagtet deres forældres uddannelses- eller indkomstniveau. Det giver i hvert fald anledning til refleksion.

Julie Hoff Sørensen
Næstformand i Udvalget for Børn, Unge og Læring
SF-Stevns

Skriv en kommentar