(Last Updated On: 27. august 2021)

Region Sjælland er desværre den region i hele Danmark, der er dårligst til at behandle kræftpatienterne til tiden.
Kun 72 pct. af patienter i Region Sjælland, der kommer i et kræftpakkeforløb, får behandlingen til tiden. De øvrige regioner ligger over dette niveau, og det nationale mål er 90 pct.
Dertil kommer i tusindvis af kvinder i regionen, der ikke får deres løbende mammografiscreeninger til tiden. Mange udskudte operationer og behandlinger er blevet udskudt for at gøre plads til corona-håndteringen. Det er dog ikke tilfældet, når det handler om kræftbehandling, som har været undtaget fra at skulle frigive kapacitet til corona.
Det kan få fatale konsekvenser for patienten, hvis ikke kræften opdages og behandles hurtigst muligt. Derfor har vi i Venstre gentagende gange arbejdet for at få prioriteret kræftbehandlingen yderligere. Det er lykkedes før sommer og igen ved det seneste regionsrådsmøde efter sommerpausen, hvor der pludselig var ikke-forbrugte midler, der kunne disponeres.
Vi har foreslået at der investeres yderligere i apparaturet herunder udskiftning af gamle strålekanoner, samt at kapaciteten til behandling af prostatakræft bliver øget til at efterkomme et større behov. Vi har foreslået at etablere en klinik til en privatpraktiserende radiograf, hvor der er stor mangel, som kunne etablerer sig i regionen som supplement til den behandlingskapacitet, som findes på regionens sygehuse.
Vi vil ved de kommende budgetforhandlinger for 2022 igen have kræftområdet som en af vores hovedprioriteter. Vi skal handle med rettidig omhu, ikke mindst når det gælder kræftbehandling, hvor tiden er en afgørende faktor.
Regionsrådet har for nylig besluttet en 8-punktsplan, der skal sætte yderligere fokus på kræftbehandlingen. Planen er et fint skridt i den rigtige retning, men der skal langt mere til, hvis Region Sjælland ikke også fremover skal være den region i hele landet, hvor flest kræftpatienterne får en for sen behandling. Det kan gøres bedre.

Med venlig hilsen
Jacob Jensen (V), MF og
kandidat til regionsrådsformand i Region Sjælland
og
Jacob Panton (V),
regionskandidat Region Sjælland, og kommunalbestyrelsesmedlem, Stevns kommune

Skriv en kommentar