(Last Updated On: 30. januar 2020)

Medlem af Region Sjælland og kommunalbestyrelsen på Stevns, Ellen Knudsen (C) vil have, at Stevns samarbejder med regionen mod pesticidforurening. (Foto: Region Sjælland)

Miljø: Region Sjælland mener, at pesticider er den største udfordring mod grundvandet.

Stevns konservative medlem af Regionsrådet, Ellen Knudsen, mener det samme, og mener at Stevns skal samarbejde med Region Sjælland om en strategi.

Fortidens synder

Grundvandet i Region Sjælland trues af pesticider, som i årenes løb er sevet ned gennem undergrunden.

To ud af tre vandprøver fra regionen er forurenet med pesticider, og hver fjerde overskrider grænseværdien, viser de nyeste tal fra GEUS.

Derfor vil Region Sjælland nu opruste mod forurening fra tidligere tiders brug af pesticider. Det fremgår af regionens indsatsplan for jordforureningsområdet i 2020, som Regionsrådet mandag sendte i offentlig høring.

– Det er regionens ansvar at rense op efter fortidens synder, og det ansvar tager vi meget alvorligt. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at der også er rent drikkevand til vores børn og børnebørn, siger Peter Jacobsen, formand for Regionsrådets udvalg for Regional Udvikling.

Samarbejde på tværs

Regionsrådet har allerede bevilget to millioner kroner ekstra på budgettet for 2020 til at bekæmpe pesticidforurening, men det er ikke tilstrækkeligt til at løse denne store opgave i tide.

Derfor lægges der op til et samarbejde med kommunerne i regionen.

– Som konservative går vi naturligvis op i, at beskytte vores grundvand og undgå at drikkevandet bliver forurenet med pesticider. Rent grundvand er godt for vores miljø, men også for os selv, når vi åbner hanen, siger regionsmedlem Ellen Knudsen (C), som også er medlem af kommunalbestyrelsen på Stevns.

– Opgaven kræver især, at vi er meget opmærksomme på, hvor der anvendes pesticider og særligt der, hvor vi har vores drikkevandsboringer, fastslår hun.

Ny strategi 2020

Indsatsplanen for jordforurening er Region Sjællands arbejdsplan på jordforureningsområdet i det kommende år.

Regionen vil fokusere indsatsen mod pesticider i de områder, hvor vandforsyningerne pumper vand op fra undergrunden. Det kræver en høj grad af samarbejde med vandforsyninger og kommuner, dels for at udpege de områder, hvor der er mest brug for at bekæmpe pesticidforurening, dels for at regionens indsats mod pesticidforurening hænger sammen med den øvrige grundvandsbeskyttelse.

Region Sjælland skal i 2020 udarbejde en ny strategi for håndtering af jordforurening, og her vil kommuner og forsyninger blive inviteret med i arbejdet.

Være med fra start

Region Sjællands indsatsplan for jordforureningsområdet i 2020 er i offentlig høring i seks uger og skal derefter vedtages endeligt i Regionsrådet.

– Som et grønt ansvarligt parti bakker vi naturligvis op om, at region, kommuner og forsyninger sammen sikrer, at også de kommende generationer kan drikke vandet fra vandhanen, siger Ellen Knudsen.

-I Stevns Kommune bør vi derfor fra start være med til at samarbejde om at videreudvikle metoder til at minimere den største udfordring og dermed trussel mod grundvandet i Region Sjælland, herunder Stevns Kommune. Det vil give en supergod start for en ”grøn politik” i det nye årti 2020, konkluderer Ellen Knudsen.
sky

Skriv en kommentar